De werkdruk voor jou en je collega’s is bij de meeste beveiligingsbedrijven extreem hoog. Er zijn te weinig beveiligers voor het werk dat er ligt. Dat leidt vooral tot lange diensten, overwerk en geen verlof kunnen krijgen. Dat trekt een wissel op jouw gezondheid en op jouw sociale leven. Het ziekteverzuim neemt hand over hand toe. Het is dan ook niet verrassend dat beveiligers hun heil beginnen te zoeken in een andere branche en hun V-vignet aan de wilgen hangen.

Schiphol is helaas slechts een voorbeeld

De afgelopen tijd is de chaos op Schiphol volop in het nieuws. De lange wachtrijen zijn het gevolg van te weinig personeel, onder andere bij de beveiligingsbedrijven die op Schiphol werken. De hoge werkdruk, het geen vrij kunnen krijgen en de hoogte van de beloning komen steeds terug in het nieuws als problemen om op te lossen.

Wij onderkennen de problemen op Schiphol. Helaas is Schiphol daarin niet uniek. Dezelfde problematiek speelt namelijk in nagenoeg het hele land binnen de particuliere beveiliging. Het speelt ook in de horeca- en evenementbeveiliging, getuige het feit dat feestelijkheden rond Ajax en Feijenoord niet op de gebruikelijke manier plaats kunnen vinden.

Wij vinden dat Schiphol over de brug moet komen om de situatie voor de medewerkers op Schiphol te verbeteren. Dat doet recht aan de situatie waar je in zit, als je op Schiphol werkt.

Dat geldt wat ons betreft evenzeer, zo niet nog meer, als je als beveiliger elders in het land je werk doet. Dat vonden we al toen in 2018 Schiphol met een eenmalige vergoeding van 700,- euro als breekijzer werd gebruikt om de cao Particuliere Beveiliging vlot te trekken. Als Unie Security vonden wij dat elke beveiliger die 700,- euro had verdiend. FNV, CNV en werkgevers vonden dat helaas niet. We zien nu dat onder aanvoering van stakingsminnend FNV, CNV en FNV de belangen van 4.000 beveiligers bij Schiphol mogelijk zwaarder laten wegen dan de belangen van 25.000 beveiligers in de rest van het land. Dat lijkt ons niet in het belang van een aantrekkelijke sector en van alle beveiligers.

Werken in de particuliere beveiliging moet aantrekkelijker worden

De Unie Security weet al langer dat het werken in de particuliere beveiliging aantrekkelijker moet worden voor medewerkers. De manier waarop de sector nu functioneert is niet langer houdbaar. De arbeidsvoorwaarden moeten beter.

Dan gaat het niet alleen over een betere beloning. Het gaat ook om arbeidsomstandigheden. De Unie Security vindt het daarnaast belangrijk dat er meer rust in het rooster komt. De beveiligers moeten meer regie over hun eigen rooster krijgen.

Wij realiseren ons dat dit gemakkelijker gezegd is dan gedaan. En toch vinden we dat we daarin snel stappen moeten gaan zetten. Werken in de particuliere beveiliging moet eerst aantrekkelijker worden om voldoende nieuwe medewerkers aan te trekken. Daarnaast moet ook de achterdeur dicht zodat de huidige collega’s binnen de sector blijven. Dit kan juist door te waarderen en de bovenmenselijke inzet van beveiligers te erkennen. De beveiliger moet zich weer gelukkig voelen in het werk. De afgelopen maanden hebben uitgewezen dat de huidige situatie niet leidt tot voldoende aanwas van nieuw personeel. Het zorgt er alleen maar voor dat de huidige medewerkers op hun tenen lopen en de frustraties toenemen.

De blik op de toekomst

De aandacht die er de afgelopen weken ligt op de situatie op Schiphol heeft geleid tot veel reacties van beveiligers die niet op Schiphol werken. Onze leden in de beveiliging geven aan dat bij hen de situatie ook nijpend is.

De Unie Security heeft daarom vandaag een brief gestuurd aan werkgevers in de particuliere beveiliging. In de brief roepen we de werkgevers op om op korte termijn met ons in gesprek te gaan om tijdelijke oplossingen te zoeken voor de gevolgen van de bezettingsproblemen die er nu zijn. Daarnaast roepen wij de werkgevers op om tijdens de onderhandelingen van de nieuwe cao structurele oplossingen af te spreken. Niet alleen voor de collega’s op Schiphol, maar voor alle collega’s in het land.

De aanstaande cao-onderhandelingen, maak je wensen kenbaar!

De onderhandelingen voor de nieuwe cao starten na de zomervakantie. Op 12 september 2022 gaan we van start. De uitdagingen zijn helder: verlaging werkdruk, betere beloning, betere arbeidsomstandigheden, betere roosters, eigen regelruimte. Hoe vertaal je deze uitdagingen in grote lijnen naar goede cao-afspraken die helder en eenduidig zijn? Daarover hebben wij de afgelopen jaren wensen en ideeën gekregen via onze kaderledengroepen en leden uit het land. Om het beeld compleet te krijgen en een goed gedragen inzet te maken voor de cao, vragen we je om je ideeën voor de nieuwe cao kenbaar te maken.

Dat kun je doen door hier je wensen aan ons door te geven. Graag vóór 1 juli! Ik ben benieuwd naar je reactie!

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met me op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@uniesecurity.nl en op 06-5252 2073.