Het heeft aardig wat voeten in de aarde gehad. Maar op 23 september 2020 hebben we een akkoord bereikt over de invoering van een 80-90-100-regeling.

Latere invoering 80-90-100-regeling en latere afbouw seniorendagen

In de cao Particuliere Beveiliging staat dat we begin dit jaar een 80-90-100-regeling zouden invoeren. Tegelijkertijd zouden de huidige seniorendagen worden afgebouwd. Dat is beide niet gebeurd.

Het lukte namelijk niet om tot een akkoord te komen met de werkgevers over de 80-90-100-regeling. Voor ons is belangrijk dat deze regeling zorgt voor meer rust en hersteltijd voor de oudere medewerkers die deelnemen aan deze regeling. De voorstellen die de afgelopen maanden op tafel lagen voldeden in onze ogen onvoldoende aan dat uitgangspunt.

Uiteindelijk hebben we een akkoord bereikt over een regeling die significant beter is dan wat er eerder op tafel lag. Dat betekent helaas wel dat de invoering een jaar later is dan gepland. De werkgevers hebben tijd nodig om deze regeling in te voeren in hun systemen. Daarom gaat de 80-90-100-regeling en de afbouw van de seniorendagen in per 1 januari 2021.

Onderdeel van de afspraken is dat je de 80-90-100-regeling aanvraagt 3 maanden voordat je wilt deelnemen. Voor de eerste deelnemers die per 1 januari 2021 willen deelnemen, is het kort dag tot 1 oktober 2020. We hebben met de werkgevers afgesproken dat ze soepel zullen omgaan met de termijn van 3 maanden voor deze eerste groep.

Wat houdt de 80-90-100-regeling in?

De 80-90-100-regeling is een vrijwillige regeling. Je hoeft er dus niet aan deel te nemen. Als je deelneemt werk je 80% van je huidige arbeidsuren, tegen 90% van je basissalaris, met een pensioenopbouw van 100%.

De regeling geldt zowel voor fulltimers als voor parttimers die tenminste 5 jaar onafgebroken in de sector werken. Voorwaarde is wel dat je bij gebruik van de regeling minimaal 55% van het aantal fulltime-uren werkt. Als je gebruik maakt van de 80-90-100-regeling, vervallen je seniorendagen.

Verder is belangrijk om te weten dat de arbeidstijdverkorting via de 80-90-100-regeling alleen plaats vindt op basis van hele diensten. Je gaat dus minder diensten werken.

Wie kan gebruik maken van de 80-90-100-regeling?

De regeling geldt vanaf 1 januari 2021 voor medewerkers die op dat moment tenminste 64 jaar en 4 maanden oud zijn.

Vanaf 1 januari 2022 kunnen medewerkers deelnemen die dan tenminste 62 jaar en 7 maanden oud zijn.

Vanaf 1 januari 2023 staat de regeling open voor medewerkers die dan tenminste 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd zijn.

Waar je nog meer op moet letten bij deelname aan de 80-90-100-regeling

Je moet de regeling tenminste 3 maanden voordat je wilt gaan deelnemen aanvragen. Zoals ik hiervoor al schreef, geldt dat werkgevers voor deelname per 1 januari 2021 hier soepel mee omgaan.

Je mag alleen nevenwerkzaamheden verrichten als je dat voor deelname aan de 80-90-100-regeling ook al deed.

Je mag alleen in uitzonderlijke gevallen overuren of meeruren maken.

Kies je voor de 80-90-100-regeling, dan is die keuze definitief. Je kunt die later niet meer veranderen.

Je werkgever kan jouw aanvraag voor deelname aan de 80-90-100-regeling weigeren. Dat mag hij alleen doen bij een zwaarwegend bedrijfsbelang en met een schriftelijke onderbouwing. Als werknemer kun je hiertegen in beroep gaan bij de Sociale Commissie van de Particuliere Beveiliging.

De afbouw van de seniorendagen voor niet-deelnemers

De huidige seniorendagen gelden alleen voor fulltimers. Nu de 80-90-100-regeling er is, worden de seniorendagen afgebouwd.

Op dit moment bouw je als fulltimer vanaf je 57e één vrije dag per jaar op. Dat loopt door tot 8 vrije dagen vanaf je 64e. De seniorendagen worden per 1 januari 2021 niet helemaal afgebouwd. Ze worden verminderd. Wel komen de seniorendagen ook beschikbaar voor parttimers.

Per 1 januari 2021 krijg je**:

 •  1 dag per jaar als je 60 bent
 •  2 dagen per jaar als je 61 bent
 •  3 dagen per jaar als je 62 bent, 63 bent of 64 bent
 •  4 dagen per jaar als je 65 bent
 •  5 dagen per jaar als je 66 bent

Overgangsregeling seniorendagen

Er is een overgangsregeling afgesproken voor de fulltime-medewerkers die op 1 januari 2021 57 jaar of ouder zijn. Deze werknemer houdt recht op de arbeidstijdverkorting volgens het volgende schema:

 • 1 dag per jaar bij 57 jaar op 1 januari 2021
 • 2 dagen per jaar bij 58 jaar op 1 januari 2021
 • 3 dagen per jaar bij 59 jaar op 1 januari 2021
 • 4 dagen per jaar bij 60 jaar op 1 januari 2021
 • 5 dagen per jaar bij 61 jaar op 1 januari 2021
 • 6 dagen per jaar bij 62 jaar op 1 januari 2021
 • 7 dagen per jaar bij 63 jaar op 1 januari 2021
 • 8 dagen per jaar bij 64 jaar op 1 januari 2021

Aanvullend geldt dat de arbeidstijdverkorting die deze fulltimer op 1 januari 2021 heeft pas wordt verhoogd als de werknemer op grond van de nieuwe seniorendagenregeling (zie **) recht heeft op extra arbeidstijdverkorting.

Definitieve teksten cao-artikelen

De cao wordt uiteraard aangepast op de invoering van de 80-90-100-regeling en op de nieuwe afspraken over de seniorendagen. Zodra de teksten van de desbetreffende artikelen definitief zijn, deel ik die via deze website en via de facebookpagina van De Unie Security.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@unie.nl en op 06-5252 2073.

Met vriendelijke groet,

Hans Korver
Belangenbehartiger De Unie Security