De coronamaatregelen die de overheid heeft genomen worden overal breed gecommuniceerd. Als beveiliger op Schiphol bevind je je echter in een speciale situatie. Zo kun je in je werk niet altijd de 1,5 meter afstand tot passagiers bewaren. Of heb je te maken met passagiers die samenkomen en de 1,5 meter afstand niet (kunnen) aanhouden. Daarnaast is er nog steeds vliegverkeer met plekken in de wereld waar de corona-uitbraak hevig is, zoals de Verenigde Staten. Kortom, het risico voor jou is groter dan voor veel andere Nederlanders geldt.

De Unie is van mening dat ter bescherming van beveiligers op Schiphol maatregelen nodig zijn die aanvullend zijn op de RIVM-richtlijnen. In dit bericht lees je wat we daar aan proberen te doen.

Overleg met Schiphol en werkgevers
De Unie en haar collega-bonden zijn voortdurend in overleg met jouw werkgever en met Schiphol over het verbeteren van de beschermingsmaatregelen. Ook heb ik contact met OR-leden die namens De Unie in de OR van jouw werkgever zitten. De ondernemingsraden hebben dit onderwerp continue op de agenda staan met de werkgever.

Die continue aandacht is nodig om inderdaad aanvullende maatregelen voor elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk lukt het ons om de bestaande maatregelen uitgebreid te krijgen. We houden de druk op de ketel, zolang dat nodig is.

Aanvullende maatregelen
De maatregelen die Schiphol neemt variëren van maatregelen die bijna niet zichtbaar zijn, tot maatregelen die wel meteen opvallen. De belangrijkste aanvullende maatregelen tot nu toe zijn:

  • Aanpassing van de regels voor fouilleren. Zo mag een passagier nu 2x worden teruggestuurd wanneer het alarm op de security scanner of een metaaldetector afgaat. Als het alarm de 3e keer toch afgaat, is fouilleren wel noodzakelijk. Daarnaast gaat het alarm soms willekeurig af en moet de passagier meteen gefouilleerd worden. Dit random-alarm is een wettelijke verplichting waar Schiphol niet van af mag wijken van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
  • Fouilleringen dient standaard te gebeuren met handschoenen. Wanneer je geen handschoenen tot je beschikking hebt, kun je daar om vragen voordat je gaat fouilleren.
  • Een passagier mag vanaf de zijkant worden gefouilleerd in plaats van frontaal. Wij proberen voor elkaar te krijgen dat een beveiliger ook een passagier mag fouilleren vanuit een positie achter de passagier. Het is ons nog niet gelukt om dat af te spreken.
  • Genoeg handgel en handschoenen voor de beveiligers. Dat is geregeld. We hebben ook gevraagd naar mondkapjes. Die zijn te schaars. Als er mondkapjes beschikbaar komen, krijgt de zorg voorrang bij het uitdelen van beschikbare mondkapjes. Ook ons verzoek voor mondkapjes voor de beveiligers op Schiphol blijft op de agenda staan.
  • Val je onder een erkende gezondheidsrisicogroep? Dan hoef je niet op dienst te komen. Val je onder een risicogroep en ben je nog niet thuis? Neem dan contact op met je werkgever om dat te regelen.
  • Op verschillende plekken op Schiphol zijn stickers geplaatst waarop passagiers wordt opgeroepen om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Wij vinden dat er nog meer plekken zijn waar die stickers geplaatst zouden moeten worden. We blijven dat aangeven aan Schiphol.
  • De schoonmaak op Schiphol is geïntensiveerd. We hebben specifiek aandacht gevraagd voor extra schoonmaak van de bagagebakken en de BOID-sluizen. Die worden nu extra schoongemaakt met desinfecterend middel.
  • Er komen schermen op de security lanes. Die schermen hebben een ander ontwerp dan de schermen voor de incheckbalies of de schermen die in supermarkten worden gebruikt. Het ontwerp van de schermen is klaar. Ze worden nu gemaakt. Voor het plaatsen van de schermen heeft Schiphol uiterlijk 7 dagen nodig. De verwachting is dus dat de schermen er rond 8 april 2020 uiterlijk zijn.
  • Voor de aflos zijn nieuwe afspraken gemaakt. Die afspraken worden via je werkgever aan jou gecommuniceerd.
  • Bij deur 16 is plastic opgehangen.

We blijven in gesprek met Schiphol en de werkgevers, om de veiligheid voor de medewerkers zo groot mogelijk te laten zijn.

Vragen of opmerkingen?
Het is best een heftige tijd. En voor jou misschien nog meer wanneer de coronacrisis direct effect heeft op jouw inzet. Schroom daarom niet om contact op te nemen met De Unie als je ergens mee zit of als je advies wilt.

Voor algemene vragen ook terecht bij onze servicedesk via 0345-851 963 of via sc@unie.nl.

Heb je specifieke vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@unie.nl en op 06 – 5252 2073.