Gisteren, 11 september 2018, ontving De Unie Security een uitnodiging van de werkgevers om formeel weer te gaan onderhandelen over de cao Particuliere Beveiliging. De Unie Security benadert een poging om weer in gesprek te gaan altijd met een positieve grondhouding. Toch moeten we dan wel weten binnen welke kaders de onderhandelingen dan weer opgestart worden en of die (financiële) kaders zo ruim zijn dat ze in redelijkheid tegemoetkomen aan onze eisen uit het ultimatum. 

Gesprek morgen; acties vooralsnog opgeschort

Morgen, 13 september 2018, heeft De Unie Security cao-delegatie dit gesprek. Daarna zal met de brede kadergroep gesproken worden om te kijken of we formeel aan tafel gaan. Wanneer we aan tafel gaan zullen de acties opgeschort worden. Een actie op 14 of 17 september 2018 zal in ieder geval nu niet doorgaan. Je ontvangt, vrijdag 14 september 2018 van ons hierover meer informatie in de volgende nieuwsbrief.

Staking 4 september: afhandeling stakingsvergoeding

De Unie Security heeft flink wat vragen gekregen over het feit dat we zo veel administratie van je willen hebben voor de stakingsuitkering. We begrijpen die gevoelens en hebben dan ook besloten dat je jouw loonstrook niet hoeft op te sturen om tot uitkering over te gaan.

Graag nog wel even jouw urenstaat opsturen. Twee redenen: we willen zeker weten dat jouw werkgever op een juiste manier omgaat met de stakingsuren. We kunnen ingrijpen waar het verkeerd gaat. De geluiden dat het af en toe niet helemaal goed gaat, hebben we inmiddels namelijk al gehad. De andere reden is dat we uit de urenstaat af kunnen leiden hoeveel uur er gestaakt is en dat hebben we weer nodig voor de uitkering van de stakingsvergoeding.

Stakingsvergoeding

In de vorige nieuwsbrief spraken we over een maximale vergoeding van € 83,- per stakingsdag. Dat bedrag is inmiddels aangepast. De maximale vergoeding is € 84,-. Echter, dit bedrag geldt vanaf de 6e stakingsdag. De eerste vijf stakingsdagen kennen een nettovergoeding van € 62,- per dag. Als je dus een hele dag hebt gestaakt (7,36 uur/8 uur) krijg je voor 4 september 2018, € 62,- netto uitgekeerd. Heb je bijvoorbeeld 4 uur gestaakt dan krijg je € 31,-.

Vragen en opmerkingen?

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt, stuur dan een e-mail naar gertjan.tommel@uniesecurity.nl of bel me op 06-52522034.

Namens de cao-delegatie,
met vriendelijke groet,

Gertjan Tommel
Belangenbehartiger