Maandag 19 september 2016 hebben de werkgevers en vakbonden een bedrijfstakuitvoeringsovereenkomst getekend over de opbouw pensioen van parttimers over hun meer-uren.

Het pensioenfondsbestuur heeft de sociale partners er meerdere keren op gewezen dat dit binnen de huidige pensioenregeling niet goed geregeld was en dat sociale partners hierover met elkaar tot een akkoord moesten komen.

Bedrijfstakuitvoeringsovereenkomst

Het opbouwen van pensioen over de meer-uren van parttimers stond al op de voorstellenlijsten van De Unie. Het pensioenfondsbestuur heeft de sociale partners een deadline gegeven (1 oktober 2016) voor het ondertekenen van de nieuwe Bedrijfstakuitvoeringsovereenkomst (BUO), waarbij aangegeven is door het bestuur: ‘Als de sociale partners niet ondertekenen, dan kunnen wij de opdracht niet meer uitvoeren’.

Hierop hebben vakbonden voor de deadline actie ondernomen en laten zien dat zij wel aan de verplichtingen willen voldoen, en hebben in juli 2016 de BUO ondertekend.

Vrijdag 16 september 20106 kreeg De Unie bericht dat ook werkgevers bereid zijn om de BUO te ondertekenen, waardoor het Bedrijfstakpensioenfonds de opdracht verder kon uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger