De Unie Security heeft afgelopen week gesproken met de werkgever over het sociaal plan voor de overgebleven boventallig werknemers bij HBS. De werkgever blijft  dicht bij zijn magere aanbod van het begin. Wij zien ons daarom genoodzaakt om te bedanken voor dit sociaal plan. Als De Unie Security zijn wij niet bereid om alleen een wettelijke vergoeding af te spreken met een zeer kleine plus daarboven op.

Naast dat het aanbod ook te gering is, heb ik als bestuurder ook een bestuurlijke afweging te maken. Na alles in overweging te hebben genomen vond De Unie Security het niet raadzaam om het magere bod dat er lag, om beleidsmatige redenen, in stemming te brengen.

Wij hebben ons als Unie Security veelvuldig ingezet voor een goed sociaal plan, echter het mocht niet baten. Dit betreuren wij, omdat wij juist voor de groep die overgebleven is, een goede regeling wilden treffen.

Uiteraard zal de werkgever nu vervolgstappen zetten. Dit zal zonder een sociaal plan zijn dat is ondertekend door vakbonden. Mocht je als lid straks te horen krijgen dat je boventallig bent, dan kun je uiteraard gebruik maken van onze individuele juridische dienstverlening. Mijn collega’s van de individuele dienstverlening zijn bereikbaar via mail of telefonisch via 0345-851963.