Onlangs heeft Securitas aan al haar medewerkers een brief gestuurd met het dringende beroep om alle verlofuren die in 2020 worden opgebouwd ook dit jaar op te nemen. De Unie Security heeft veel vragen ontvangen over deze brief.

Mag Securitas dit zo maar doen?
Een werkgever kan een werknemer niet verplichten om verlof op te nemen. De enige verplichting die een beveiliger die onder de cao Particuliere Beveiliging valt heeft, is dat hij per kalenderjaar minimaal twee weken aangesloten vakantie neemt. Zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen blijven 5 jaar geldig.

De brief die Securitas heeft gestuurd zit taalkundig slim in elkaar. In de brief verplicht Securitas werknemers niet om verlof op te nemen. Maar ze vraagt het wel heel stellig en dwingend. Sommige leidinggevenden hebben daarnaast nog eens een mail gestuurd aan hun medewerkers met eenzelfde verzoek. Wat nog meer druk zet op werknemers om het verlof op te nemen.

De Unie Security vindt de manier waarop Securitas dit heeft gedaan niet fraai. Uit de brief is af te leiden dat Securitas goed heeft nagedacht over de formuleringen die ze in de brief gebruikt. Het verzoek had ook anders verpakt kunnen worden, vinden wij. Ook al begrijpen wij de reden waarom Securitas de medewerkers vraagt om verlof op te nemen.

Wat moet nu te doen?
Je bent dus niet verplicht om aan het verzoek van Securitas gehoor te geven. Je kunt je werkgever wel helpen door zo veel mogelijk verlof op te nemen. Maar als je dat niet wilt, hoef je niet al jouw verlofdagen die je dit jaar opbouwt ook dit jaar op te nemen. Het is aan jou wat je het beste vindt om te doen.

Vragen of opmerkingen?
Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@unie.nl en op 06 – 52 52 20 73.