De cao Particuliere Beveiliging is een document met veel pagina’s in vaak moeilijke taal. De partijen aan de cao-tafel hebben daarom besloten om de tekst van de cao te herschrijven in meer begrijpelijke taal. Die nieuwe tekst is nu klaar. In de tekst hebben we ook linkjes opgenomen, zodat je gemakkelijker door de tekst kunt navigeren.

 

De oude tekst nu nog leidend

De procedure om de nieuwe tekst algemeen verbindend te verklaren is gestart. Totdat dit proces is afgelopen, geldt de oude tekst nog als de leidende tekst bij verschillen in interpretatie van de cao. De verwachting is dat de nieuwe tekst begin mei 2021 de leidende tekst wordt. Dat neemt niet weg dat je de nieuwe tekst natuurlijk al kunt gebruiken. Dat leest immers een stuk gemakkelijker. Je kunt de nieuwe cao-tekst hier lezen.

 

Sommige artikelen van plaats veranderd

In de nieuwe cao is sommige tekst verplaatst naar een heel ander gedeelte of artikel. De cao-partijen hebben daarom een transponeringstabel gemaakt. In die tabel kun je lezen waar de oude tekst te vinden is in de nieuwe cao-tekst. De transponeringstabel vind je hier.

 

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@uniesecurity.nl en op 06-5252 2073