De Unie is geen partij meer in de cao veiligheidsdomein. Individuele leden die onder die cao vallen kunnen uiteraard gebruik blijven maken van onze individuele dienstverlening.

Wij roepen werkgevers in de branche op om de meningsverschillen die er onderling zijn nu eindelijk eens bij te leggen.