Op vrijdag 9 april 2021 heeft Brink’s haar medewerkers geïnformeerd over het voorgenomen besluit om de vestigingen in Duiven en Nieuwegein te sluiten. De Unie Security en haar collega-bonden zijn daar op 8 april 2021 informeel en op 13 april 2021 formeel over geïnformeerd door Brink’s. Ook zijn we op de hoogte gebracht van het plan om het NCC te centraliseren in Capelle aan den IJssel.

 

Sociaal plan en de rol van de OR

In het overleg van 13 april hebben de gezamenlijke vakbonden aangegeven dat wij onszelf de aangewezen partij vinden om een sociaal plan af te spreken. Wij hebben daarom toen met Brink’s afgesproken dat wij met elkaar in overleg gaan om te komen tot een sociaal plan. Daarnaast hebben we aangegeven dat wij contact leggen met de OR van Brink’s om elkaar op de hoogte te houden – en waar nodig met elkaar af te stemmen – over het proces dat we allebei doorlopen.

 

Op 21 april hebben De Unie Security en haar collega-bonden overlegd met de OR. De OR beoordeelt de nut en noodzaak van de aangekondigde reorganisatie. De vakbonden onderhandelen over het compenseren van de sociale gevolgen van de reorganisatie en leggen dat samen met Brink’s vast in een sociaal plan. We hebben dus elk onze eigen rol. De OR en de vakbonden hebben afgesproken dat we elkaar op de hoogte houden van elkaars voortgang.

 

Heb je vragen over de inhoud, de nut en/of de noodzaak van de reorganisatie? Dan kun je daarvoor terecht bij de OR. Heb je vragen over de gevolgen van de reorganisatie voor jou? Neem dan contact op met De Unie Security.

 

De onderhandelingen over het sociaal plan

De onderhandelingen over het sociaal plan zijn gestart op donderdag 29 april 2021. Op zo’n eerste onderhandelings-dag wordt er feitelijk nog niet onderhandeld. We hebben besproken welke onderwerpen we in het sociaal plan willen opnemen. Verder hebben we elkaars standpunten daarover aan elkaar toegelicht.

 

Op 3 mei en 12 mei staan de volgende onderhandelingen gepland. Op het moment dat er iets wezenlijks te melden valt over de onderhandelingen, informeer ik je daar weer over.

 

Ik heb aan onze kaderledengroep (BLG) van De Unie Security bij Brink’s aangegeven dat ik graag samen met een kaderlid aan de onderhandelingstafel zit. Zo kunnen we een beter gevoel krijgen over welke onderwerpen er leven op de werkvloer. En krijgen we snel een gevoel over hoe ideeën die besproken worden op de onderhandelingstafel zouden kunnen vallen bij de medewerkers. Vanuit de BLG heeft Jan Bosch zich bereid verklaard om samen met mij aan de onderhandelingstafel te zitten. Jan zat daarom op 29 april namens De Unie Security voor het eerst samen met mij aan tafel.

 

Hoe nu verder?

De Unie verwacht op 3 mei 2021 we feitelijk starten met de onderhandelingen. De bedoeling is dat we uiteindelijk komen tot een onderhandelingsresultaat. Leden mogen vervolgens hun stem uitbrengen over dit onderhandelingsresultaat. Onze leden hebben uiteindelijk de laatste stem over de inhoud van het sociaal plan. Zodra we een onderhandelingsresultaat hebben bereikt, worden de leden hierover informeerd. Word ook lid, zodat je straks kan stemmen.

 

Als het gaat om de onderwerpen die in het sociaal plan moeten komen, heeft onze BLG al input geleverd. Het was goed om te zien dat dit niet verschilde van de onderwerpen die jouw werkgever zelf inbracht in het overleg van 29 april 2021. Heb je nu zelf een onderwerp waarvan je het belangrijk vindt dat dit in het sociaal plan wordt opgenomen? Neem dan contact op met één van onze BLG-leden. Onze BLG bij Brink’s bestaat uit de volgende leden: Jan Bosch, René Steenhuizen, Sascha Trompert, Peter Brouwers, Pieter de Beer en Quincy Creebsburg.

 

Vragen of opmerkingen?

Een reorganisatie leidt altijd tot onzekerheid en veel vragen. Die onzekerheid duurt ook nog wel enige tijd. Minimaal totdat de OR advies heeft uitgebracht op de voorgenomen besluiten van jouw werkgever en totdat er een akkoord is bereikt over het sociaal plan.