Zoals bekend weet is er op dit moment geen cao Particuliere Beveiliging. Dit betekent onder andere dat je geen loonstijging hebt, maar dat ook andere afspraken niet ingevuld kunnen worden. Kort gezegd komt het erop neer dat je geen goede cao hebt, terwijl er wel veel van jou gevraagd wordt!

De werkgevers hebben een eindbod neergelegd, dat door jou en andere leden is afgewezen. Wij hebben dit gecommuniceerd met de werkgevers. Echter de werkgevers zijn van mening dat wij nog steeds geen antwoord gegeven hebben. Dat is onjuist, maar biedt ons de kans om het antwoord met z’n allen te brengen aan werkgevers.

Samen met jou willen wij ons antwoord aan de werkgevers geven op donderdag 14 juli 2016 vanaf 17.45 uur. Dit doen we in de vorm van een demonstratieve bijeenkomst! Waar we dat gaan doen wordt binnenkort bekend gemaakt.

Doe met ons mee en laten we ervoor zorgen dat de werkgevers nooit meer vergeten dat wij het antwoord op het eindbod aan hen overhandigd hebben! Naast de leden van De Unie Security krijgen ook de leden van de FNV en CNV, van hun eigen vakbond, een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Belangrijk!

Laat ons uiterlijk 4 juli 2016 weten of je er 14 juli 2016 bij bent.
Vragen? Stuur hier een mail.

N.B. Er wordt voor deelname op 14 juli 2016
GEEN reiskostenvergoeding en vakbondsverlof verstrekt.

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger