Het komt steeds vaker voor. Statijden die overschreden worden doordat de planning niet op orde is. Als Unie Security krijgen we vaker klachten over statijdovertredingen : te lang staan, niet op tijd eten of niet op tijd een korte break.

In de cao zijn hier duidelijke afspraken over gemaakt naar aanleiding van het TNO-onderzoek in 2010. Inmiddels is er een nieuw onderzoek gedaan door TNO en zijn er afspraken gemaakt met Schiphol en beveiligingsbedrijven over verlaging van de huidige statijd.

Om de huidige statijd (150 minuten) en de toekomstige statijd (120 minuten) zo goed mogelijk te monitoren, kun je nu de statijdovertredingen melden aan De Unie via WhatsApp. Dit kun je doen thuis, op de werkvloer of even tussendoor.

Heb jij of je collega’s te maken met statijdoverschrijdingen, meld dit dan bij ons. Ook via de website blijft dit formulier beschikbaar.

Statijdoverschrijding kun je melden via de app: +316 52522053.

Als je jouw bericht wilt doorgeven via de WhatsApp, wil je dan het volgende melden:

Naam

E-mailadres

Werkgever

Functie

Positie

Datum

Startwerktijd

Einde werktijd

Totale statijd

Met vriendelijke groet,

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger