Inmiddels is het onderzoek van VHP naar het beeldschermwerk al gestart. Begin maart is er een opzet gemaakt en het onderzoek van start gegaan. Er zijn tot op heden nog geen resultaten bekend, de rapportage zal eind mei plaatsvinden. Bij de rapportage zullen vakbonden, beveiligingsbedrijven en Schiphol betrokken zijn om de conclusies te bestuderen en eventuele adviezen over te nemen.

Onderzoek gestart

Er zijn observaties gedaan door de onderzoekers van VHP en er zijn interviews afgenomen bij medewerkers van HBS. Daarnaast is er uit de bestaande systemen van bedrijven en Schiphol data gehaald door VHP die ook onderworpen zal worden aan analyses. Er zullen nog verschillende metingen uitgevoerd worden en er zal een vragenlijst uitgestuurd worden naar medewerkers.

Als dit alles achter de rug is en alle data verzameld is, zal VHP de input verwerken, een rapportage opstellen en daarna zal als laatste de bespreking plaatsvinden tussen vakbonden, beveiligingsbedrijven en Schiphol.

Vragen?

Voor meer informatie over het bovenstaande kun je contact opnemen met Abhilash Sewgobind