De Unie Security, FNV Beveiliging, CNV Beveiliging en de Nederlandse Veiligheidsbranche hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Particuliere Beveiliging per 1 januari 2017. De vakbonden en de werkgevers zijn blij dat ze overeenstemming hebben bereikt over een aantal belangrijke thema’s en dat ze zo kunnen zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden voor beveiligers.

Zo is er een loonsverhoging afgesproken van 2% + 0,5% extra om een aantal zaken uit het verleden te vereffenen. Ook zijn er afspraken gemaakt rond de Onregelmatigheidstoeslagen tijdens vakantie en over pensioen. Over onder andere de onderwerpen Duurzame Inzetbaar en zekerheid over roosters wordt in de komende maanden verder gepraat. De cao heeft een looptijd tot en met 30 september 2017. De komende weken worden de afspraken voorgelegd aan de achterban van alle partijen.

De Unie Security zal haar leden binnenkort de voorstellen doen toekomen en daarin vragen om te stemmen over het onderhandelingsresultaat.

Met vriendelijke groet,

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger