Er wordt veel aan de deur van de vakbond geklopt met de vraag; “wat gebeurt er nu met de cao Particuliere Beveiliging?”. Zoals je weet, is de meest actuele informatie te lezen op deze website, maar graag geef ik je persoonlijk een korte update.

Zoals bekend, probeert De Unie Security ‘aan tafel’ te komen om voor jou een goede cao af te sluiten. Helaas blijkt dat de werkgevers tot nu toe nog niet bereid zijn het gesprek over jouw cao te hervatten. De ORT-kwestie zorgt voor een toename van de druk, maar ook het feit dat er bedrijven zijn die zich niet aan de cao-afspraken houden met alle gevolgen van dien. Redenen voldoende dus weer in overleg te gaan.

Wat doet De Unie Security om het overleg te hervatten:

De Unie Security is in gesprek met kaderleden over het afgewezen eindbod. Wij willen een alternatief kunnen voorleggen dat wel door de leden geaccepteerd zal worden. Immers, als we weer aan tafel zitten is het wel van belang om te weten waar onze leden wel mee akkoord zouden gaan.

De Unie Security is druk bezig om de ORT tijdens verlof terug te claimen via de rechter. Onze juristen zijn een procedure aan het voorbereiden. Hiermee willen wij druk creëren bij de werkgevers en wij verwachten daarvan dat de werkgevers hierdoor weer in overleg willen met de bonden.

De Unie Security is samen met de andere vakbonden de ideeën van onze leden, bedacht tijdens de ledenbijeenkomsten eerder dit jaar, aan het uitwerken. Hierover worden jullie geïnformeerd zodra er weer een activiteit gepland wordt. Deelname aan activiteiten als ledenbijeenkomsten en enquêtes zijn van groot belang. Op die manier kunnen wij laten zien dat wij namens een grote groep beveiligers praten en het dus van belang is dat er een goede cao voor jou en je collega’s komt. Wij rekenen dan ook op een grote opkomst als we je voor een activiteit oproepen.

Kortom; De Unie Security is op verschillende fronten druk doende om voor jou een goede cao te realiseren!

Als je nog vragen of opmerkingen hebt, laat het weten!

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger