Op maandag 17 juni hebben we met de werkgevers in de Particuliere Beveiliging verder onderhandeld over de nieuwe cao.  Hoewel de werkgroep ‘roosters’ nog niet tot een resultaat heeft geleid, hebben we toch een poging gedaan om over de andere onderwerpen overeenstemming te bereiken. Helaas is dit niet gelukt. Sterker nog, op een voor ons onverwachts moment hebben de werkgevers de onderhandelingen zelfs afgebroken.

 

Waar ging het nu mis?

Bij de start van de onderhandelingen bleek al snel dat de werkgevers niet bereid waren hun bod van 6 mei 2024 aan te passen. Er is weliswaar wat geschoven met diverse varianten, maar dit leidde niet tot een beter bod. Een bod waarbij voor een cao van één jaar de lonen per 1 januari 2025 met 2,7% zouden worden verhoogd, de kilometervergoeding per 1 januari 2025 naar 21 cent zou gaan en niet opgenomen vakantiedagen pas vanaf 1 januari 2025 zouden worden geïndexeerd.

De vakbonden hebben daarop gezamenlijk het volgende tegenvoorstel gedaan.

  • Naast het loonbod van 2,7% (ongeveer gelijk met de verwachte CPI), willen we graag een koopkrachtverbetering van 1,5%.
  • De kilometervergoeding willen we graag direct naar 23 cent aanpassen (maximaal fiscaal onbelaste vergoeding).
  • De indexatie van vakantiedagen willen we ook over de twee voorgaande jaren.

Wat vinden wij?

Zoals al aangegeven, zijn we verrast dat de werkgevers de cao-onderhandelingen hebben afgebroken. Volgens ons hebben we een passend tegenvoorstel gedaan. Een redelijk loonvoorstel als je kijkt naar de gemiddelde contractloonstijgingen in Nederland, een noodzakelijke aanpassing van de kilometervergoeding (23 cent is in veel cao’s inmiddels de norm en echt nodig om zonder al te veel kosten naar je werk te kunnen reizen) en het eindelijk schrappen (ook over een aantal voorgaande jaren) van de korting op het saldo van niet opgenomen vakantiedagen. Vooral van die laatste afspraak is bekend dat de vakbonden daar al lange tijd vanaf willen.

Hoe verder?

Wat ons betreft was en is er nog alle ruimte om verder te onderhandelen. Komende tijd gaan we ons beraden. In eerste instantie door met de kaderleden de situatie te gaan bespreken. Daarnaast zullen we ook blijven afstemmen met onze collegabonden. We houden onze leden op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht neem dan bericht op met de belangenbehartiger Huug Brinkers (tijdelijke waarnemer Hans Korver) via huug.brinkers@unie.nl.