In het bericht van 4 november is te lezen dat het onderhandelingsresultaat om de huidige cao open te breken niet bij alle partijen tot instemming heeft geleid. Dat betekent dat de huidige cao ongewijzigd van kracht is.

Een aantal werkgevers heeft inmiddels hun medewerkers laten weten hoe ze de cao gaan toepassen per loonperiode 1 2023. De berichten die De Unie Security daarover heeft gezien, komen niet overeen met de inhoud van de cao. In dit nieuwsbericht lees je wat dit nu concreet betekent voor de medewerkers in de particuliere beveiliging.

Waar gaat het voornamelijk over?

De discussie die tot het onderhandelingsresultaat van een aantal weken geleden heeft geleid, gaat over twee hoofdpunten.

Ten eerste over de verlaging van de fulltime-norm van 152 uur naar 144 uur per loonperiode. Over dit punt bestaat geen discussie meer tussen de werkgevers en de vakbonden. Die verlaging wordt doorgevoerd per loonperiode 1 2023. Om het periodesalaris hetzelfde te houden, wordt het uurloon op dat moment verhoogd met 5,6%.

Het tweede discussiepunt betreft de structurele loonsverhoging per loonperiode 1 2023. De Unie Security is van mening dat die 14,5% moet zijn. Dat is immers de CPI over de referteperiode oktober 2021 t/m september 2022.

In de berichtgeving van een aantal werkgevers, die onze leden aan ons hebben doorgestuurd, lezen we dat er werkgevers zijn die de 14,5% niet willen toepassen. Deze werkgevers nemen het onderhandelingsresultaat van een aantal weken geleden als uitgangspunt. En daarin staat dat het loon per loonperiode 1 2023 met 8,5% stijgt.

Op het onderhandelingsresultaat is geen definitief akkoord gekomen van alle partijen die bij de cao Particuliere Beveiliging betrokken zijn. De Unie Security is van mening dat de werkgevers dit onderhandelingsresultaat daarom niet als uitgangspunt kunnen nemen om toe te passen vanaf 2023.

En nu?

Voor De Unie Security is de cao het uitgangspunt. We hebben ons ongenoegen uitgesproken naar de werkgevers die het onderhandelingsresultaat van een aantal weken geleden willen toepassen. Maar totdat de werkgevers daadwerkelijk de lonen niet met 14,5% verhogen, kunnen wij niet veel anders doen.

Op het moment dat de werkgever het periodeloon per loonperiode 1 2023 niet met minimaal 14,5% verhoogt, kunnen we dat wel. Voor onze leden kunnen we dan een loonvordering bij de betreffende werkgever neerleggen.

Hoe gaat dat concreet?:

  • Je wacht totdat je jouw loonstrook van loonperiode 1 2023 hebt ontvangen en ook jouw salaris over loonperiode 1 2023 is betaald.
  • Zie je dat jouw periodeloon niet met 14,5% is verhoogd? Neem dan contact op met ons servicecenter via sc@unie.nl.
  • Vraag aan ons servicecenter om een loonvordering in te stellen bij jouw werkgever.

Nog geen lid? Klik hier en word lid!

Uiteraard proberen we tot die tijd de werkgevers op andere gedachten te brengen om gewoon het loon met 14,5% te verhogen.