Op vrijdag 16 december 2022 starten de onderhandelingen voor de nieuwe cao Particuliere Beveiliging. De onderhandelingsdelegatie van De Unie Security bestaat naast mijzelf uit drie van onze kaderleden, te weten Michiel Brussee (Trigion), Mario Dost (Trigion) en Jacqueline Panneman (Securitas).

Onze voorstellen

De cao-onderhandelingen zouden in eerste instantie op 12 september 2022 starten. Daarom heb ik eerder dit jaar input opgehaald van onze leden die vallen onder de cao Particuliere Beveiliging.

Zoals je waarschijnlijk weet hebben we in oktober onderhandeld over het openbreken van de huidige cao. Bij het in stemming brengen van het onderhandelingsresultaat, hebben een aantal leden meer input gegeven voor de onderhandelingen van de nieuwe cao.

De input van onze leden hebben we verwerkt in onze voorstellenbrief. Onze inzet kun je hier lezen.

De onderhandelingen

Binnen de particuliere beveiliging hebben we te maken met een aantal lastige knelpunten, zoals veel vacatures, hoge werkdruk, geen verlof op kunnen nemen, et cetera. Mijn verwachting is daarom dat we wel een aantal onderhandelingsrondes nodig hebben om tot een resultaat te komen.

Uiteraard houd ik je op de hoogte van het verloop van de onderhandelingen.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met me op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@uniesecurity.nl.