Op 6 mei 2024 zijn we verdergegaan met de onderhandelingen over een nieuwe cao Particuliere Beveiliging. We zijn nog niet tot een resultaat gekomen.

 

Waar staan we nu?

We zitten vast. Tussen de wensen van de vakbonden en het bod van de werkgevers zit een gat. Zowel de vakbonden als de werkgevers zien nog niet 1-2-3 een oplossing om dat gat te overbruggen.

Alle partijen hebben daarom besloten om ruggenspraak te gaan houden met hun achterban. Om te bedenken hoe we nu het beste verder kunnen komen en of we nog oplossingen kunnen verzinnen om de kloof wel te overbruggen. Het LBUS (de landelijke kaderledengroep van De Unie Security) komt op maandag 13 mei bij elkaar om de situatie te bespreken.

Op één onderwerp zijn we op 6 mei tot de conclusie gekomen dat we die wel verder kunnen uitwerken. Dat gaat over nieuwe afspraken voor roosters. Een werkgroep gaat zich de komende weken bezighouden met het verder bespreken en uitwerken van het voorstel dat op 6 mei is gepresenteerd.

Het is nog te vroeg om inhoudelijk op dat voorstel in te gaan. Het voorstel moet echt nog verder uitgewerkt worden totdat het goed genoeg is om daarover op de onderhandelingstafel tot een akkoord te komen. De werkgroep komt op de volgende onderhandelingsdag terug met haar resultaten.

In de werkgroep Roosters zitten vertegenwoordigers van werkgevers en van de vakbonden. De Unie en haar collegabonden hebben met elkaar afgestemd wie er vanuit vakbondszijde in de werkgroep zitten. Dat zijn onderhandelaars die aan de onderhandelingstafel PB zitten (FNV en De Unie (Hans Korver)), kaderleden die planner zijn (De Unie en CNV), kaderleden die beveiliger zijn (FNV en CNV) en een roosterdeskundige (FNV).

Hoe verder?

Op 17 juni 2024 staat de volgende onderhandelingsdag gepland. Nadat elke partij ruggenspraak met de achterban heeft gehouden, nemen we contact met elkaar op om te bepalen of het zinnig is voor 17 juni nog een extra overleg in te plannen.

Zodra wij meer duidelijkheid hebben over hoe we nu verder gaan met de cao-onderhandelingen, informeren wij de leden daarover.

Vragen of opmerkingen?

Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Hans Korver via hans.korver@uniesecurity.nl.