De leden hebben onlangs hun stem uit kunnen brengen over het onderhandelingsresultaat dat we bereikt hebben over het openbreken van de cao Particuliere Beveiliging. Het openbreken van de huidige cao had betrekking op twee onderwerpen. Namelijk de verlaging van de fulltimenorm en de structurele loonsverhoging per loonperiode 1 2023. De uitslag van de stemming is bekend.

Uitslag stemming

Aardig wat leden van De Unie Security hebben ons laten weten wat ze van het onderhandelingsresultaat vonden. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat een minieme meerderheid (net boven de 50%) voor het onderhandelingsresultaat heeft gestemd.

Bij FNV heeft een kleine meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Echter, bij CNV is een kleine meerderheid tegen het onderhandelingsresultaat.

Volgens artikel 89 van de cao kan de cao alleen opengebroken worden als alle partijen daarmee instemmen. Dat is nu niet het geval.

En nu?

Dit betekent dat de huidige cao ongewijzigd van kracht blijft.

Zoals ik in onze vorige nieuwsbrieven al aangaf, is er discussie tussen de vakbonden en werkgevers over een aantal artikelen in de cao. Het gaat dan om de artikelen over de structurele loonsverhoging per loonperiode 1 2023 en over de verlaging van de fulltimenorm. Nu het onderhandelingsresultaat van tafel is, blijft deze discussie bestaan.

De Unie Security legt de cao over deze twee onderwerpen als volgt uit:

  • De structurele loonsverhoging per loonperiode 1 2023 is 14,5%, namelijk de CPI over de referteperiode oktober 2021 t/m september 2022. Dat betekent dat jouw uurloon en jouw periodeloon met 14,5% moeten stijgen.
  • De fulltimenorm wordt verlaagd naar 144 uur. Het uurloon wordt daarom verhoogd met 5,6%. Dat is naast de 14,5% structurele loonsverhoging uit het vorige punt.
  • De overwerknorm blijft staan op 152 uur. Dat vinden wij een onwenselijke situatie, maar staat wel nu zo in de cao. Dat betekent dat de uren die je meer werkt dan 144 geen overwerk zijn, maar, tot 152 uur, meerwerk. Een werkgever kan een fulltimer en een
    parttimer-groeimodel verplichten om meerwerk te verrichten. Een parttimer vast model kan volgens de cao niet worden verplicht meer uren te werken dan zijn/haar contracturen.

Hoe de werkgevers de cao-bepalingen over deze twee onderwerpen gaan uitleggen, weten wij nog niet. Het is ook denkbaar dat elke werkgever zijn eigen uitleg gaat geven over deze onderdelen van de cao.

Kortom, of jouw werkgever ook de uitleg van De Unie Security volgt is niet zeker. Wij gaan de stemmingsuitslag met de werkgevers bespreken. Ons doel is om met de werkgevers helder te krijgen wat dit alles nu precies voor jou betekent per loonperiode 1 2023. Zodra ik daar meer duidelijkheid over heb, informeer ik je daarover.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met me op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@uniesecurity.nl.