Er is nog steeds geen (nieuwe) cao voor de particuliere beveiligers. Al acht maanden moet jij je werk doen zonder dat je kunt terugvallen op een cao. De Unie Security en de andere vakbonden vinden dat dit niet langer verantwoord is. Daarom hebben we een uiterste poging gedaan om uit de impasse te komen.

Deze week hebben we aan de werkgevers een laatste voorstel gedaan voor een cao, waarbij we de belangrijkste knelpunten willen oplossen. Onze voorstellen hebben betrekking op:

  • De onregelmatigheidstoeslag naar de toekomst toe (zoals je weet, lopen er rechtszaken met betrekking tot de ORT over het verleden).
  • De verrekening van de uitkomsten van het Syntro-rapport (over de nieuwe roostersystematiek).
  • De voorspelbaarheid van roosters (langer dan een week van tevoren), artikel 95B (ook bij wat kleinere contractwisselingen).
  • Reiskostenvergoeding (onder andere vanwege problematiek Maasvlakte).
  • Het loon.

Er is een deadline gesteld aan het voorstel die vakbonden hebben gedaan, namelijk 15 december 2016. Werkgevers hebben tot die tijd om te reageren op ons voorstel en wij hopen dat het een positieve reactie zal zijn. Dit is wat vakbonden betreft ook een uiterste poging om tot een cao te komen en we hopen daarom dat werkgevers serieus naar dit voorstel zullen kijken.

Mocht dit laatste niet het geval zijn, dan concluderen wij dat werkgevers geen cao willen voor deze branche.

Nog even wat anders: heb je je eindejaarsuitkering al ontvangen? Kijk even op je loonstrook. Je had hem in november moeten krijgen. Dit jaar is de eindejaarsuitkering verhoogd naar 2,01%. En vanaf 1 januari 2017 bouwen parttimers voortaan pensioen op over alle gewerkte uren tot 152 uur per periode.

Vragen?

Voor meer informatie over het bovenstaande kun je contact opnemen met Abhilash Sewgobind.