Onlangs hebben de leden hun stem kunnen uitbrengen op het onderhandelingsresultaat dat we hebben bereikt. Dit onderhandelingsresultaat gaat over het openbreken van de huidige cao en het verlengen van de cao tot en met loonperiode 3/2024.

Uitslag stemming

De leden van De Unie Security die hun stem hebben uitgebracht op het onderhandelingsresultaat, hebben daar in meerderheid mee ingestemd. 58,6% heeft voor het onderhandelingsresultaat gestemd.

Ook bij CNV en FNV heeft een meerderheid van de leden ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Dat betekent dat de huidige cao wordt opengebroken en wordt verlengd tot en met loonperiode 3/2024.

Wat betekent dit precies?

Het onderhandelingsresultaat wordt dus geïmplementeerd. In het onderhandelingsresultaat kun je lezen wat dit precies betekent voor jou. Dit onderhandelingsresultaat lees je hier.

Daar waar het onderhandelingsresultaat niets over zegt, blijven de huidige cao-bepalingen van kracht tot en met loonperiode 3/2024.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Hans Korver via hans.korver@uniesecurity.nl.