De eerste vakanties zijn alweer begonnen. De Unie Security snapt dat dit voor jou en je collega’s in de beveiliging weer een periode is waarin een extra beroep op jullie wordt gedaan. Waar nodig ondersteunt De Unie Security je om het hoofd koel te houden. Je kunt ons bereiken via cao@uniesecurity.nl en 0345-851 936 tussen 8.00 uur en 20.00 uur.

In deze nieuwsbrief willen we je meenemen in het laatste nieuws in de beveiligingssector. Het afgelopen half jaar zijn er de nodige ontwikkelingen geweest rond de uitwerking van de cao die vorig jaar is afgesloten.

Duurzaam Meedoen

In 2019 is een scholingsbudget beschikbaar gekomen voor beveiligers. Beveiligers die zich wel eens afvragen of ze het werk wat ze nu doen tot hun pensioen willen doen. Of zich afvragen waar ze over 5 jaar staan of willen staan. Die beveiligers hoeven nu niet meer verder te kijken. De beveiligingsbranche werkt samen met James om je te ondersteunen in je loopbaanvraag en verder scholing die daarbij hoort. Lees hier verder over wat het precies is, hoe je je aan kunt melden en waar je terecht kan met vragen. Het is een unieke kans om verder te leren om verder te komen in je carrière. Pak die kans!

Roosters

We zijn druk bezig geweest om een nieuwe roostersystematiek voor zowel de cao G4S AS als de cao Particuliere Beveiliging (PB) te maken. Voor G4S AS ligt het nu ter stemming voor. In het vakantieseizoen zullen twee denkgroepen onder leiding van Syntro verder werken aan het uitdenken van een vernieuwde roostersystematiek voor de cao PB. We liggen daarmee op schema om in beide cao’s het op 1-1-2020 in te voeren.

Pensioen

We hebben overeenstemming over de aanpassingen in de pensioenregeling. Hierover komt nog gezamenlijke berichtgeving over wat dit precies zal betekenen voor jouw pensioen per 1-1-2020. We hebben in het cao-akkoord van 2018 afgesproken dat er een CDC-regeling komt waar het premievolume 35,3% van de pensioengrondslag van 2018 is. Dit zou neerkomen op 12,6% van de totale loonsom. We zijn nu als cao-partijen samen met het pensioenfonds aan het bekijken hoe de regeling er exact uit komt te zien. Wat zal het opbouwpercentage worden (nu 1,875%), wat het drempelbedrag waarover je geen pensioen opbouwt (= franchise nu € 20.459,-) et cetera.

80/90/100-regeling

De werkgevers zijn er inmiddels achter dat de leeftijdsdagen van artikel 80 hen feitelijk niet zo heel veel kost. De 80/90/100-regeling kost hen veel meer geld. Daarom lijkt het erop dat de leeftijdsdagen van artikel 80 toch blijven bestaan en dat je kan kiezen tussen de 80/90/100-regeling of de leeftijdsdagen. Aangezien alle tijd en energie is gaan zitten in duurzaam meedoen, roosters en pensioen, gaan we na de vakantie de 80/90/100-regeling vormgeven. We hebben in ieder geval het pensioenfonds al gevraagd om de nodige voorbereidingen te treffen voor het 100% pensioenopbouwdeel van de 80/90/100-regeling. Zodat per 1-1-2020 de eerste beveiligers kunnen deelnemen aan de regeling.

Tekstuele aanpassing en verbetering leesbaarheid cao-teksten

De tekst van de cao Beveiliging heeft al een facelift gehad in het recente verleden. De tekst van de cao G4S AS is sinds 2012 niet meer aangepast. De tekst van de cao PB is wel steeds aangepast aan de cao-akkoorden, maar aan een echt diepgaande aanpassing van teksten is nooit toegekomen. Daar gaan we nu verandering in brengen. We laten een communicatiebureau de tekst herschrijven van de cao PB. Ook laten we een extern bureau kijken naar de cao om te zien of de cao wel voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Ook kijkt dit bureau hoe de uitspraken van de sociale commissie over de interpretatie van de cao doorgevoerd kunnen worden in de cao.

Een voorbeeld van wat we in de cao willen aanpassen is de tekst van artikel 13 lid 2. Daarin staat dat de gewerkte uren nooit meer kunnen zijn dan de contractueel vastgelegde arbeidsduur voor een vast model parttimer. Er zijn nu werkgevers die vaste modellers in een periode van 4 weken wel hun verlof geven (bijvoorbeeld 30 uur), maar dan nog steeds de beveiliger voor de volle arbeidsduur (bijvoorbeeld 120 uur) in het rooster zetten. Een parttimer van 120 uur heeft dan dus een rooster van 150 uur voor die loonperiode. Namelijk 120 uur gewerkte uren en 30 verlofuren. Dat is natuurlijk nooit de bedoeling van dit artikel. Je hebt dan namelijk nooit vakantie. En zo zijn er nog heel veel voorbeelden.

We hopen dat je je eigen voorbeelden door blijft geven zodat we ook die kunnen meenemen in de aanpassing van de tekst.

Fakenews

Op dit moment bereikt De Unie Security meerdere berichten over fakenews verspreid door de collega-vakbonden FNV en CNV. Zie daarover hier een persbericht van de Vbe.

Wij betreuren het dat over de ruggen van beveiligers die vallen onder verschillende cao’s vakbonden politiek bedrijven voor ordinaire stemmingmakerij. Zonder ook maar enige bewijs claimen FNV en CNV dat de cao voor G4S AS minder is qua arbeidsvoorwaardelijk niveau dan de cao PB. Als dat zo is waarom hebben ze de cao in het verleden dan gedispenseerd van de cao PB? Dat kan alleen als de cao’s minimaal gelijkwaardig zijn. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao Beveiliging ook gedispenseerd van de cao Particuliere Beveiliging. Dit kon omdat de minister van mening is dat de cao’s minimaal gelijkwaardig zijn. Kortom: FNV en CNV verspreiden fakenews! Laat je niet misleiden. Op Schiphol mogen geen evenementenbeveiligers werkzaam zijn! En hoezo gaan de beveiligingsbedrijven op Schiphol beveiligers ontslaan? Ze kunnen nu niet eens voldoende gekwalificeerde beveiligers vinden. Niet voor niets zijn er op dit moment zo’n 3.500 vacatures in de branche.

We zouden als bonden er beter aan doen om gezamenlijk te strijden voor een verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor alle beveiligers dan alleen de beveiligers op Schiphol. Dat had gekund door vorig jaar het cao-akkoord af te wijzen. Maar ook hier speelde fakenews weer een rol.

Tot slot

Via deze weg wenst De Unie Security je een fijne zomer toe. Of je nu toch op vakantie kunt of extra werkt, houdt het hoofd koel en geniet van de zomer.