BLG G4S Aviation Security

Deze BLG bestaat uit medewerkers die op Schiphol werken. Op Schiphol gebeurt altijd veel. We hebben daar dan ook een actieve BLG. We bespreken de arbeidsomstandigheden op Schiphol en de arbeidsvoorwaarden die gelden bij G4S Aviation Security.

G4S Aviation Security had tot 1 oktober 2020 een eigen cao. We hebben daarna onderhandeld over een nieuwe cao. De BLG heeft input geleverd voor de cao-voorstellen die De Unie Security heeft gedaan. En heeft met twee van haar kaderleden deelgenomen aan de cao-onderhandelingen.

Een nieuwe cao G4S Aviation Security is er uiteindelijk niet gekomen. De onderhandelingen leverde bijna geen verbeteringen in arbeidsvoorwaarden op. Bovendien bleek de eigen cao in zijn totaliteit (wel op onderdelen) niet meer beter dan de cao Particuliere Beveiliging. De Unie Security heeft daarom op 11 november 2021 de cao G4S Aviation Security opgezegd.

Voor medewerkers die onder de cao G4S Aviation Security vielen betekent dit dat de cao Particuliere Beveiliging op hen van toepassing is. Daar waar de cao G4S Aviation Security betere arbeidsvoorwaarden heeft dan de cao PB, blijven die arbeidsvoorwaarden van toepassing op deze medewerkers.

De Unie Security heeft in afstemming met de BLG een vergelijking van de arbeidsvoorwaarden tussen deze twee cao’s gemaakt. Vervolgens hebben we dat afgestemd met onze juristen. In juli 2022 is voor ons scherp geworden welke arbeidsvoorwaarden precies van toepassing zijn op medewerkers die voorheen onder de cao G4S Aviation Security vielen. Na de zomervakantie van 2022 stemmen we met G4S Aviation Security af hoe we de arbeidsvoorwaarden voor deze medewerkers op het juiste niveau krijgen. Zodra dat bekend is delen we de informatie hierover op deze BLG-pagina.

LBUS

Vanuit de BLG G4S AS zitten Rutger van Lochem en Eric Randag afwisselend in het Landelijk Bestuur Unie Security.

Contact

De BLG G4S AS is bereikbaar via: g4saviation@uniesecurity.nl

CONTACT

De Unie Security
Multalatielaan 12
4103 MN Culemborg

E: info@uniesecurity.nl
T: +31345-851376

Cao Helpdesk:
E: cao@uniesecurity.nl

BEDRIJFSLEDENGROEP

Voorzitter
Rutger van Lochem

Secretaris
Eric Rendag

Leden
Richard Velthuizen
Leontine Zijp
Marlies Muis van de Schoor
Pieter IJzerman

Laatste nieuws

G4S Aviation Security: Loonsverhoging staat vast

Op 19 januari 2022 heeft jouw werkgever op Insight een bericht geplaatst over de loonsverhoging voor 2022. Dit bericht is niet helemaal correct. In dit nieuwsbericht lees je hoe het zit. Structurele loonsverhoging is 2,7% [...]

G4S AS: De Unie heeft cao opgezegd

De Unie en FNV hebben de cao G4S Aviation Security opgezegd. CNV heeft dat (nog) niet gedaan. In dit bericht lees je wat dit precies betekent. De cao G4S Aviation Security G4S is lid van [...]

G4S Aviation Security: Reorganisatie bij HBS

Op maandag 3 mei 2021 heeft jouw werkgever de collega’s van HBS geïnformeerd dat er een reorganisatie gaat plaatsvinden bij HBS. Er vervallen 19 arbeidsplaatsen. Omdat 3 collega’s niet ver van hun pensioendatum zitten, gaat [...]