BLG G4S Aviation Security

Deze BLG bestaat uit medewerkers die op Schiphol werken. Op Schiphol gebeurt altijd veel. We hebben daar dan ook een actieve BLG. We bespreken de arbeidsomstandigheden op Schiphol en de arbeidsvoorwaarden die gelden bij G4S Aviation Security.

G4S Aviation Security had tot 1 oktober 2020 een eigen cao. We hebben daarna onderhandeld over een nieuwe cao. De BLG heeft input geleverd voor de cao-voorstellen die De Unie Security heeft gedaan. En heeft met twee van haar kaderleden deelgenomen aan de cao-onderhandelingen.

Een nieuwe cao G4S Aviation Security is er uiteindelijk niet gekomen. De onderhandelingen leverde bijna geen verbeteringen in arbeidsvoorwaarden op. Bovendien bleek de eigen cao in zijn totaliteit (wel op onderdelen) niet meer beter dan de cao Particuliere Beveiliging. De Unie Security heeft daarom op 11 november 2021 de cao G4S Aviation Security opgezegd.

Voor medewerkers die onder de cao G4S Aviation Security vielen betekent dit dat de cao Particuliere Beveiliging op hen van toepassing is. Daar waar de cao G4S Aviation Security betere arbeidsvoorwaarden heeft dan de cao PB, blijven die arbeidsvoorwaarden van toepassing op deze medewerkers.

De Unie Security heeft in afstemming met de BLG een vergelijking van de arbeidsvoorwaarden tussen deze twee cao’s gemaakt. Vervolgens hebben we dat afgestemd met onze juristen. Inmiddels hebben we G4S Aviation Security een aantal malen gemaand om de juiste arbeidsvoorwaarden toe te passen.  Reageert G4S Aviation Security daar niet afdoende op, dan overweegt De Unie Security juridische stappen te zetten tegen G4S Aviation Security.

LBUS

Vanuit de BLG G4S AS zit Marlies Muis–Van der Schoor in het Landelijk Bestuur Unie Security.

Contact

De BLG G4S AS is bereikbaar via: g4saviation@uniesecurity.nl

CONTACT

De Unie Security
Multalatielaan 12
4103 MN Culemborg

E: info@uniesecurity.nl
T: +31345-851376

Cao Helpdesk:
E: cao@uniesecurity.nl

BEDRIJFSLEDENGROEP

Voorzitter
Richard Velthuizen

Secretaris
Pieter Ijzerman

Leden
Boudewijn Nooij
Leontine Zijp
Marlies Muis-Van de Schoor
Maureen Wenting
Rishi Jhingoeriesingh
Wilfred Ingelse

Laatste nieuws

Reactie Reinier Castelein van vakbond De Unie op krimpbesluit Schiphol

Ongecontroleerd verlies aan verbinding met de buitenwereld door roekeloos besluit.  “Roekeloos kiezen voor krimp is een keuze voor een ongecontroleerd verlies van verbindingen met het buitenland terwijl de luchtvaart wereldwijd explosief groeit. Demissionair VVD minister [...]

Over nieuwe arbeidsvoorwaarden G4S AS

De cao G4S Aviation Security liep tot en met 30 september 2020. Ook de dispensatie van deze cao van de cao PB liep tot en met die datum. Dat betekent dat G4S AS vanaf 1 [...]