Op 26 juli 2016 is er weer vakbondsoverleg geweest met G4S Aviation Security (G4S AS) en De Unie Security. De Unie heeft in dit overleg de volgende punten behandeld:

• HBS organisatiewijziging
• Werving SHELL, NS en Securitas
• Verlofaanvragen
• Boventalligheid B-poule
• Vervroegde B-poule
• Medewerkers C-poule naar B-poule
• Roostersystematiek
• HBS statijdovertreding
• Klimaat HBS
• Planning

Leden ontvangen per mailing het verslag van dit overleg.

Voor de volledigheid melden wij dat er nog een aantal onderwerpen openstaan en wij wachten op antwoorden van G4S Aviation Security.