Er is een onderhandelingsresultaat bereikt over de cao G4S AS. De exacte afspraken (G4S AS protocol) kun je hier downloaden. Ik heb nog nooit zo lang (ruim een maand!!!) na een akkoord over een onderhandelingsresultaat nog zitten “onderhandelen” over de uiteindelijke tekst van het protocol. Om die reden heeft het wat langer geduurd om jou dit voor te leggen. Zoals je kunt zien is de datum van het protocol 2 oktober 2018. Deze is dus gisteren pas af gekomen. Wat ons betreft dan ook wat vreemd dat de collega’s die lid zijn van de andere bonden hier al over gestemd hebben zonder dat ze de exacte tekst van het protocol kenden.

In deze nieuwsbrief zullen we het protocol met het onderhandelingsresultaat toelichten. Dat doen we zodat je een duidelijk beeld kunt krijgen van het resultaat. Met dat beeld voor ogen mag je als Unie Security lid besluiten of je het bereikte resultaat steunt of niet. Het is duidelijk dat niet al onze voorstellen omgezet zijn in afspraken. Wel zijn er op voor ons belangrijke punten afspraken gemaakt. Daar zijn wij als onderhandelingsdelegatie blij mee. Het zijn de leden van De Unie Security (samen met de leden van de andere vakbonden) die bepalen of het resultaat een akkoord wordt. Je stemt over het G4S AS protocol, niet over de toelichting op het protocol (deze nieuwsbrief). Je kunt hier het stemformulier openen. Maar lees eerst het protocol en de toelichting erop, vorm dan je beeld en mening en ga dan pas stemmen. Stemmen kan tot 17 oktober 2018 om 12.00 uur. 

Heb je vragen? De Unie Security is op Schiphol 10, 11 en 12 oktober!

We kunnen ons voorstellen dat – ondanks alle uitleg – je toch nog vragen hebt over de afspraken uit het onderhandelingsresultaat. Om die reden stelt jouw werkgever De Unie Security in staat om in de oude briefingsruimte in de E/F-lounge informatiesessies te houden op woensdag 10, donderdag 11 en vrijdag 12 oktober 2018. We starten om 11.00 uur en de laatste bijeenkomst start om 16.00 uur. Ze duren maximaal 1 uur. We hebben dus zes bijeenkomsten per dag.

Omdat de toelichting op alle afspraken te lang is voor een nieuwsbrief, kun je hier de tekst als pdf-document downloaden.

Tot slot

We zijn trots op het geduld dat jij en je collega’s hebben gehad. Geduld met de onderhandelingen maar ook geduld in het wachten op het definitieve protocol. Nu zal je weer geduld moeten hebben bij de uitwerking van de afspraken. Dat gaat niet van vandaag op morgen. We zullen je zo veel als mogelijk betrekken bij de uitwerking en op de hoogte houden. Zoals altijd, je kunt de kaderleden altijd opzoeken om je vraag te stellen of je opmerking te maken. Ook kun je jouw belangenbehartiger bereiken op telefoonnummer 06-52522034 of via e-mail gertjan.tommel@uniesecurity.nl.