Woensdag 17-01-2018) heeft er een eerste onderhandelingsbijeenkomst plaatsgevonden tussen vakbonden en G4S Aviation Security. Vanuit De Unie zijn de kaderleden Eric Randag en Paulo Zakrajsek aangesloten om de belangen van De Unie achterban te behartigen.

Het eerste gesprek is zeer prettig verlopen. Partijen hebben met elkaar het proces besproken hoe te komen tot een nieuwe cao. Daarbij zijn gedachten uitgewisseld over een betere cao inhoudelijk, maar zeker ook tekstueel.

Het proces is op dit moment zo ingestoken dat partijen gezamenlijk aan tafel één voor één alle artikelen uit de cao zullen nalopen. Tijdens het nalopen van de artikelen zal er gekeken worden naar onder andere:

  • Inhoud, zijn er veranderingen nodig?
  • Relevantie van artikelen.
  • Zijn er tekstuele veranderingen nodig?

Hiermee is het onze intentie om de cao leesbaarder, toekomstbestendiger en beter te maken voor onze leden. Echter betekent dit ook een traject dat veel tijd zal kosten aangezien er meer dan 101 artikelen in de cao staan. Wij hopen dan ook, doordat wij nu tijdig beginnen, dit traject ertoe zal leiden dat er snel een nieuwe en betere cao tot stand komt.

Uiteraard zullen wij je via nieuwsbrieven op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger