De huidige cao voor G4S Aviation Security geldt al vanaf 2018. De tekst van deze cao was lange tijd echter nog niet definitief vastgesteld. Dat is eind maart 2020 gebeurd. Daarna zijn de gemaakte opmerkingen verwerkt in een definitieve tekst en is de cao formeel bekrachtigd door G4S AS, De Unie en haar collega-bonden.

Dispensatie cao verleend
G4S Aviation Security heeft een cao die per saldo positief afwijkt van de cao Particuliere Beveiliging. G4S vraagt daarom steeds dispensatie aan van de cao Particuliere Beveiliging. Dat is nodig omdat die cao algemeen verbindend is verklaard door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en anders ook voor G4S AS zou gelden.

Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging heeft op 15 juni 2020 dispensatie verleend voor de cao G4S Aviation Security 2018-2020. De definitieve tekst van de huidige cao tref je hier aan.

Onderhandelingen nieuwe cao binnenkort van start
De huidige cao loopt tot en met 30 september 2020. De onderhandelingen voor de nieuwe cao starten op 15 juli 2020. De inzet van De Unie Security voor deze cao heb ik afgestemd met onze kaderledengroep. Die inzet neem ik op in de voorstellenbrief die ik inbreng in de cao-onderhandelingen. Zodra de voorstellenbrief definitief is, deel ik die met de leden.

Vragen of opmerkingen?
Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@unie.nl en op 06-5252 2073.

Met vriendelijke groet,
Hans Korver
Belangenbehartigers De Unie Security