De Unie Security heeft samen met de andere vakbonden deze week overleg gehad over een nieuwe roostersystematiek bij G4S AS. We hoopten dat een andere manier van roosteren het aantal boventalligen zou verminderen. Dat blijkt niet zo te zijn.

De rooster discussie loopt al een tijd. Sinds vorig jaar zijn we hierover in gesprek met G4S AS, maar de gesprekken werden vertraagd door andere zaken.

Vorige maand kondigde G4S AS aan dat er sprake zou zijn van een boventalligheid van 150 fte. Zowel de vakbonden als de mensen op de werkvloer konden dat niet geloven. Elke dag horen wij immers dat medewerkers geen verlof kunnen krijgen, dat er onvoldoende personeel aan Schiphol geleverd kan worden en dat er te weinig vrouwen op de Lanes staan et cetera.

Als er al sprake is van een grote boventalligheid, dan vinden wij dat die veroorzaakt wordt doordat G4S AS in juni 2015 te weinig personeel heeft overgedragen aan andere partners op Schiphol. Dat kon toen onder de voorwaarden van het Werkgarantieplan. De vakbonden kunnen niet verdragen dat medewerkers nu de prijs moeten betalen voor een managementbesluit in juni 2015.

Deze week presenteerde G4S AS een lagere boventalligheid van 105 fte. De verlaging is te danken aan de nieuwe pauzetijden die met de vakbonden zijn afgesproken in de werkgroep statijden: 15 minuten exclusief looptijd. (Op Insight heeft G4S AS het over 115 fte, dit is niet wat wij te horen hebben gekregen afgelopen week).

In het vorige gesprek met G4S AS hebben vakbonden vastgesteld dat een nieuwe roostersystematiek mogelijk kan bijdragen aan een verdere verlaging van de boventalligheid. Vakbonden denken dat beter inroosteren op gevraagde diensten en meer zelfreguleren door werknemers kan leiden tot efficiëntere en betere roosters. Daarom wilden we eerst de roosters onder handen nemen en daarna kijken welke invloed dat heeft op de boventalligheid.

Volgens G4S AS zorgt een nieuw rooster echter niet voor een lagere boventalligheid, hoorden wij in het gesprek deze week. Daarom vragen we ons af of we op dit moment verder moeten praten over nieuwe roosters als dit niet bijdraagt aan verlaging van de boventalligheid. Daarnaast willen wij voorkomen dat er na het afscheid van veel collega’s opnieuw te weinig personeel op bepaalde tijden beschikbaar is en we opnieuw de roosters moeten wijzigen.

We zullen G4S AS hiervan op de hoogte stellen. Uiteraard informeren we jou ook.

Wij roepen onze leden op om nog steeds meldingen te maken via defeiten@outlook.com. Daarnaast roepen wij onze leden op om zich strikt aan de werkinstructies te houden.

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger