De Unie Security heeft overeenstemming bereikt met G4S Aviation Security over een ongewijzigde verlenging van de cao G4S AS tot 1 juli 2018. Na intensief overleg in de afgelopen weken hebben we afgesproken dat de beveiligers bij G4S AS een structurele loonsverhoging krijgen.

Er zal met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 een structurele loonsverhoging van 2% betaald worden. Een loonsverhoging in 2018 is onderdeel van de onderhandelingen over een gewijzigde cao vanaf 1 juli 2018.

Partijen zullen in de komende maanden hard werken aan een cao voor 2018. In de afgelopen jaren is er niets vernieuwd en/of veranderd aan de cao-tekst, maar zijn er wel veranderingen opgetreden in de wettelijke regelingen.

Dit akkoord (onder voorbehoud van goedkeuring door de leden) zal ons de tijd geven om samen met jou te werken aan de voorstellen voor een nieuwe cao vanaf 1 juli 2018.

Wij zullen aanstaande maandag, 7 augustus 2017,  de ledenraadpleging beginnen. Deze zal lopen tot 28 augustus 2017.

Houd je mail in de gaten.

Met vriendelijke groet,

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger