Nadat er de afgelopen week door de ondernemingsraad van G4S Aviation Security (G4S AS) is ingestemd met de roostersystematiek en de boventalligheid, heeft vandaag het MT van G4S AS de cijfers bekend gemaakt. Na de invoering van de nieuwe roostersystematiek komt de boventalligheid bij visitatie op 0 FTE en bij HBS op 30,1 FTE.

De Unie Security is uitgenodigd, donderdag 9 maart 2017, voor een gesprek over een sociaal plan. Als een en ander wat duidelijker is zullen wij je informeren. Zoals in het begin al is gemeld streeft De Unie Security naar “van werk naar werk” begeleiding en zoveel mogelijk baanbehoud en willen wij dus gedwongen ontslagen voorkomen

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger