Afgelopen week hebben onze leden werkzaam bij G4S Aviation Security (G4S AS) de mogelijkheid gehad om te stemmen over het voorstel van de werkgever om te komen tot een nieuwe roostersystematiek. Na telling van de stemming is het resultaat:

TEGEN
Het merendeel van de leden werkzaam bij G4S AS heeft tegen het voorstel gestemd en daarmee is het voorstel verworpen.

Wij zullen de uitslag en ook het verdere traject bespreken met G4S AS. Het wegstemmen van het rooster brengt, zoals in de mailing ook benoemd is, een reële mogelijkheid tot boventalligheid.

Met vriendelijke groet,

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger