Vanwege de coronacrisis is het werkaanbod bij veel beveiligingsbedrijven per saldo afgenomen.
Ook bij G4S.

In het begin van de coronacrisis is G4S ruim omgegaan met de uren die beveiligers niet konden werken en daarom thuis zaten. Ze heeft deze uren gewoon doorbetaald, wat ook in lijn is met de oproep die het kabinet sinds half maart aan werkgevers heeft gedaan.

Inmiddels is duidelijk dat het omzetverlies zodanig is, dat G4S NOW-uitkeringen heeft aangevraagd. Echter de NOW-uitkeringen dekken niet alle kosten die zij maakt. De loonkosten van de beveiligers die niet kunnen worden ingezet, worden door de NOW ruimschoots gedekt. Maar de overheid geeft geen compensatie voor de overige kosten die een bedrijf maakt.

G4S heeft daarom besloten het financiële gat dat hierdoor ontstaat deels te dekken door de mogelijkheid te gebruiken die de cao biedt om medewerkers in de minuren/overloopuren te laten lopen. De term minuren wordt gebruikt in de cao Particuliere Beveiliging. De term overloopuren is de term die van toepassing is voor G4S Aviation Security.

Mag G4S dit zo maar doen?
De Unie Security is niet blij met deze maatregel. Omdat die niet in de geest is van de oproep van het kabinet om de arbeidsvoorwaarden van medewerkers intact te laten. Echter, heel sec gezien veranderen je arbeidsvoorwaarden niet. Want zowel de cao Particuliere Beveiliging als de cao G4S Aviation Security biedt de mogelijkheid om – in geval van minder vraag naar beveiligingswerk – minuren/overloopuren in te zetten. Dus naar de letter van beide cao’s mag G4S dit doen. Tijdens minuren/overloopuren hoef je jezelf niet beschikbaar te houden voor arbeid. Je bent dan vrij.

Regels minuren/overloopuren
Weet dat aan het inzetten van minuren/overloopuren beperkingen zitten. Zo mag voor beveiligers die vallen onder de cao Particuliere Beveiliging het aantal minuren in een loonperiode maximaal 24 uur zijn en voor heel 2020 maximaal 60 uur. Een fulltimer en een parttimer met een groeimodel kunnen worden verplicht deze minuren in een latere loonperiode in te halen. Daarvoor gelden dan uiteraard wel de beperkingen die in de cao en in de Arbeidstijdenwet staan. Een parttimer met een vast model kan niet worden verplicht de minuren in te halen.

Voor G4S AS gelden de grenswaarden van 24 uur en 60 uur niet. In deze cao is geregeld dat de werknemer de overloopuren in de 13 weken daarop moet inhalen. Lukt dat inhalen niet (bijvoorbeeld vanwege te weinig werkaanbod), dan vervallen de overloopuren.

Betaling minuren/overloopuren
Wanneer je in een periode minuren/overloopuren maakt, krijg je deze uren wel gewoon betaald. Ook al werk je die uren niet. Wanneer je de minuren/overloopuren inhaalt, krijg je deze uren niet uitbetaald. Je hebt ze immers al eerder betaald gekregen. Wel krijg je over de inhaaluren de toeslagen betaald die op dat moment gelden (bijvoorbeeld overwerktoeslag, toeslag bijzondere uren, mogelijk verschuivingstoeslag).