In 2016 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van de statijd in het nieuwe security concept op Schiphol.

Na dit onderzoek is er discussie ontstaan tussen bonden, Schiphol en beveiligingsbedrijven over twee zaken die nog af te ronden zijn:

Beeldschermwerk HBS
De bonden zijn van mening dat er gehouden dient te worden aan het Arbobesluit beeldschermwerk zoals dat door de Arbeidsinspectie is opgesteld. Immers zitten mensen vaak lange tijd achter hun beeldscherm te werken en kan dat leiden tot verslechterde arbeidsomstandigheden en fysieke klachten. Werkgevers en Schiphol waren van mening dat, na eigen onderzoek, er geen sprake is van beeldschermwerk zoals dat in het Arbobesluit staat. Na verschillende gesprekken kwamen partijen hier niet uit en is er daarom nu besloten tot een extra aanvullend onderzoek door een onafhankelijke partij. Deze zal gaan onderzoeken of er bij HBS sprake is van beeldschermwerk en of dat conform het Arbobesluit is. Het onderzoek zal starten in februari en de resultaten worden in april verwacht.

Statijd niet-beveiligers
Na het onderzoek statijden is er in de werkgroep, bestaande uit Schiphol, beveiligingsbedrijven en vakbonden, discussie ontstaan over de positie van bakkenrunners en lane/stiptoewijzers. Het zijn vaker niet-beveiligers die deze functie uitvoeren. Het onderzoek van TNO en het aanvullend onderzoek van VHP vorig jaar hebben in onze optiek geen verschil gemaakt tussen de verschillende posities. Schiphol heeft aangegeven het standpunt van De Unie en andere bonden betreffende de statijd voor niet-beveiligers in beraad te nemen en komt hier op terug.

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger Collectief