Maandag 9 januari 2017 is er een bijeenkomst geweest met de kaderleden van De Unie en andere vakbonden. Tijdens deze bijeenkomst is er door G4S Aviation Security een presentatie en uitleg gegeven aan alle aanwezige kaderleden.

Na de presentatie zijn alle vragen van de kaderleden beantwoord door de verschillende aanwezigen vanuit G4S AS. Na de bijeenkomst was er een gematigd positief gevoel, met name door het gevoel van noodzaak die er is.

Het vervolg

In de komende weken worden alle collega’s van G4S AS bijgepraat in kleine groepjes over de nieuwe roostersystematiek. Dit word gedaan in kleine groepen zodat er voldoende ruimte is alle vragen die de collega’s hebben te beantwoorden. In de sessie zal de nieuwe roostersystematiek gepresenteerd worden en zal er tijd zijn voor het stellen en beantwoorden van vragen.

Er zal gestreefd worden om eind januari 2017 de roostersystematiek ter stemming te brengen bij onze leden. Daarnaast zal er met vakbonden en werkgever gewerkt worden aan een sociaal plan, waarin begeleiding van werk naar werk centraal staat.

Jij hebt als lid straks invloed op het rooster en mag meestemmen over de nieuwe roostersystematiek. Wij willen je dan ook zeker vragen om al jouw vragen tijdens de geplande bijeenkomsten te stellen en vooral goed op te letten wat er gaat veranderen in vergelijking met de huidige systematiek.

Spreek ook je collega’s aan die geen lid zijn van De Unie, want uiteindelijk mogen alléén leden stemmen over het voorstel. Laat ze daarom ook lid worden zodat ook zij hun stem kunnen uitbrengen, zodra wij hier om gaan vragen!  Klik hier om lid te worden.

Met vriendelijke groet,

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger Collectief