Afgelopen week heeft De Unie Security samen met de andere vakbonden na lange tijd weer een kwartaaloverleg gehad. Hierbij hebben wij ditmaal gesproken met Lidy van Hout, de nieuwe HR Director Nederland die de vertrokken Frank Klomp vervangt. Wij wensen namens De Unie Security, Lidy van Hout succes bij G4S de komende tijd in deze mooie branche.

Tijdens het overleg zijn er een aantal onderwerpen besproken. Ik zal deze kort bespreken.

Verlofuren Cash

Het blijkt dat er bij G4S Cash de verlofuren niet op de loonstrook staan vermeld. Dit vonden wij en ook onze kaderleden uitermate vreemd. Wij hebben daarom het verzoek bij G4S neergelegd om dit te veranderen, omdat het bij andere Business Units bij G4S wel kan. Het is voor de medewerker wel zo handig om elke maand op zijn salarisstrook dit overzicht te hebben.

Betaalde rust Cash

Van onze kaderleden hebben wij begrepen dat er veel onduidelijkheid is over de betaalde rust. Iedereen heeft recht op betaalde rust. Er is door G4S duidelijk gemaakt dat betaalde rust niet meer in de route staat, maar dat er wel recht op is. Ieder mag voor zichzelf bepalen wanneer hij of zij deze wil genieten. Er zal door G4S nogmaals hierover gecommuniceerd worden, want wij horen vaak van leden dat zij erop aangesproken worden, dat ze laat bij de klant zijn of laat klaar zijn met de route. Aanleiding van het te laat binnenkomen is dan de genoten betaalde rust. Als G4S afspraken hierover maakt, dan mogen ze de werknemers hier ook niet op aanspreken.

Artikel 95b

Ook bij G4S zijn er wat wisselingen in objecten. G4S heeft aangegeven dat zij artikel 95b naleven en aan de hand van dat cao-artikel met de nieuwe partij of de oude in gesprek gaan over dit artikel. De Unie Security stelt dat er in elk geval duidelijkheid moet zijn voor de medewerker en dat alle vragen die iemand heeft, juist en correct beantwoord moeten worden. Mocht je bij wisseling van objecten, vallend onder artikel 95b, vragen hebben neem dan contact op met betreffende contactpersoon binnen het bedrijf. Mocht je daar geen antwoorden krijgen, dan kun je uiteraard De Unie Security inschakelen.

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger