In week 48 heeft het kwartaaloverleg plaatsgevonden tussen vakbonden en G4S. Hier is met name gesproken over het ziekteprotocol die G4S hanteert. De vakbonden hebben het ziekteprotocol juridisch laten toetsen en kwamen erachter dat het protocol zo opgesteld is dat elke leidinggevende er een ‘eigen draai’ aan kan geven. Dit heeft ons doen besluiten hierover het gesprek aan te gaan.  

Dit heeft het volgende opgeleverd

  • G4S zal het protocol zodanig aanpassen dat het niet meer voor verschillende interpretaties vatbaar is. Zo zal er gekeken worden naar de verschillende bewoordingen in het protocol.
  • Het protocol kan intimiderend overkomen. Ook hier zal G4S veranderingen in aanbrengen.
  • De aanpassingen van het protocol zullen voorgelegd worden aan de Centrale Ondernemingsraad (COR) van G4S, omdat uiteindelijk de COR-zeggenschap heeft over het protocol.
  • Er zal vanuit G4S een terugkoppeling volgen met inzage in het ziekteverzuim en hoe vaak mensen op ongeoorloofd verzuim gezet worden.
  • Medewerkers die klachten hebben/hadden kunnen dit melden bij de Privacy Officer of de vertrouwenspersoon. Hier kun je meldingen maken over de behandeling van je ziekteverzuim of bijvoorbeeld over de manier waarop je aangesproken bent.

Wij blijven vanuit De Unie de ontwikkelingen van dit protocol volgen. Mochten er klachten zijn dan horen wij dat uiteraard van jou zodat wij G4S hierop kunnen aanspreken.

Rooster publicatie

Ook is er tijdens het kwartaaloverleg gesproken over roosters. Wij krijgen bij De Unie, vaak via social media, klachten over het feit dat roosters (diensten) te laat gepubliceerd worden. De cao is hier heel helder in. Wij hebben G4S hierop aangesproken, omdat het vaker bij G4S gebeurd. G4S gaat hier naar kijken en zal er voor zorgen dat dit niet meer voorkomt. Overmacht is natuurlijk begrijpelijk, echter dan zou het een uitzondering moeten zijn en geen gewoonte/regelmaat.

Opgebouwd verlof op loonstrook

Vanuit De Unie kaderleden kreeg ik het verzoek om G4S aan te spreken op het feit dat opgebouwd verlof niet op de loonstrook staat. G4S heeft vaker aangegeven dat dit technisch niet mogelijk is. Dit komt door het systeem waarmee zij werken. Alleen in de cao staat dat dit wel vermeld moet worden op de loonstrook. G4S gaat nu nadenken over een oplossing om de medewerker hierin te voorzien.  Wij wachten af.

Betaalde rust G4S Cash

Een langdurige discussie bij G4S, de betaalde rust bij G4S Cash. De Unie bestuurder gaat hierover nog in gesprek met Otto van Geffen (G4S) om door te spreken hoe dit gehanteerd wordt. Wij krijgen van kaderleden heel veel klachten de betaalde rust, met name omdat de betaalde rust niet apart vermeld staat op de routelijsten. Hierdoor ontstaan er veel problemen en kunnen mensen vaak hun betaalde rust niet genieten.

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger