Op dinsdag 27 september 2016 is er weer overleg geweest tussen De Unie, CNV, FNV en G4S Aviation Security. Wij hebben deze bijeenkomst ervaren als een betere dan voorgaande. Anders dan de voorgaande overleggen hebben wij ditmaal wel cijfers en inzichten van de werkgever gepresenteerd gekregen. Dit heeft ons als De Unie nog niet overtuigd, en daarom hebben wij nog steeds onze vraagtekens bij de boventalligheid. In onze optiek kan deze namelijk naar beneden bijgesteld worden.

De Unie krijgt dagelijks meldingen van statijdovertredingen, pauzes die te kort duren, feit dat er geen ruimte is voor verlof en lanes die niet worden geleverd aan de hand van de vraag van Schiphol. Dit is een van de redenen dat wij vinden dat de boventalligheid naar beneden kan bijgesteld worden.

Het tweede is dat De Unie van mening is dat er eerst gekeken moet worden naar een gedragen roostersystematiek, want volgens ons ligt voor een groot deel daar een oplossing. Daarnaast hebben wij G4S AS dringend verzocht om de beleving die er heerst bij mensen, te verbeteren. Pas als mensen zien dat er geen statijdovertredingen meer worden begaan, dat men de pauze krijgt waar hij recht op heeft dan pas zullen leden een realistisch beeld krijgen. Want, de feiten in de praktijk liggen nu eenmaal anders dan G4S AS ze doet voorkomen.
De uitkomsten en meldingen van het meldpunt blijft in de lucht. Wij vragen dan ook onze leden dergelijke zaken te blijven melden via defeiten@outlook.com. Met deze meldingen kunnen wij namelijk hard maken dat er geen sprake is van een boventalligheid.

Tijdens dit overleg stond voor De Unie voorop:

  • G4S AS dient zich te houden aan afspraken omtrent, cao regels, pauze en statijden. Overtredingen willen wij niet meer zien.
  • G4S AS zal elke bijeenkomst ons moeten voorzien van de meest actuele cijfers, zodat we het wel over hetzelfde hebben. Immers, een pauzetijd van 15 min. excl. looptijd heeft al effect op de boventalligheid.

De roostersystematiek is van belang, want in onze ogen ligt hier een groot deel van de oplossing als het gaat om de boventalligheid.

Ga met mensen in gesprek over vrijwillig uittreden, wel onder goede voorwaarden die met de bonden nog besproken moet worden. Dit zal komende week besproken worden. Er zijn wellicht mensen die vrijwillig willen uittreden, als hier animo voor is zal ook dit de boventalligheid omlaag brengen. Nogmaals; uitgangspunt voor De Unie is wel onder goede voorwaarden! En ook was de opdracht richting G4S AS om met mensen in gesprek te gaan over een mogelijk vervroegd pensioen, maar ook weer onder goede voorwaarden!

Inmiddels zijn de overleggen voor een nieuwe roostersystematiek ingepland. Daarnaast zal er binnenkort met elkaar gesproken worden over mensen die vrijwillig zouden willen vertrekken bij deze werkgever, en wat voor voorwaarden er voor die mensen worden afgesproken. Ons streven is naar zo min mogelijk gedwongen ontslagen, als daar überhaupt al sprake van is. Want nogmaals; gedwongen ontslag is in onze optiek niet hard te maken en wij krijgen ook steeds meer feiten gemeld die een gedwongen ontslag ontkrachten.

Nogmaals, het personeel mag niet de dupe worden van fouten die gemaakt zijn door het management. Ook daarom heeft De Unie de rol van de hele tussenlaag management ter discussie gesteld.

Abhilash Sewgobind