De Unie Security heeft enige tijd geleden bericht ontvangen van G4S Aviation Security (G4S AS) dat er bij HBS een organisatiewijziging plaats zal vinden. De rol van Supervisor zal veranderen en zal gaan naar een Cluster-Coördinator rol.

G4S AS heeft aangegeven dat zij dit ter instemming hadden voorgelegd aan de ondernemingsraad en dat dit conform cao ook kon, omdat er geen arbeidsvoorwaardelijke veranderingen plaatsvinden. Toen De Unie Security op 27 juni bericht ontving over de organisatiewijziging bij HBS hebben wij gelijk vragen gesteld over bijvoorbeeld de verloning, pensioenopbouw en andere arbeidsvoorwaardelijke zaken. Wij hebben begrepen dat de instemming al in maart bij de ondernemingsraad lag. Helaas word De Unie Security nu pas geïnformeerd.

De Unie Security heeft gevraagd naar de manier van verlonen en al het arbeidsvoorwaardelijke rondom dit proces. Hier hebben wij nog geen antwoord op gekregen van G4S AS. Inmiddels zijn er al leden die zich bij ons hebben gemeld voor een contractcheck. Wij hebben door de onduidelijkheid rondom deze organisatiewijziging G4S AS opgeroepen tot en directe stop van de wijzigingen totdat duidelijk is wat er precies veranderd voor jou, de werknemer.

Dit heeft G4S AS doen besluiten om geen deadlines te verbinden aan het ondertekenen van de contracten. De HR is dan ook gevraagd met de medewerkers die het aangaat te communiceren dat enkele zaken nog uitgezocht worden.

Pas als wij er een duidelijk beeld over hebben zullen wij onze leden adviseren om het contract wel of niet te tekenen.

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger