De cao G4S Aviation Security liep tot en met 30 september 2020. Ook de dispensatie van deze cao van de cao PB liep tot en met die datum. Dat betekent dat G4S AS vanaf 1 oktober 2020 minimaal de cao PB moet toepassen.

Wat betekent dit concreet?

Staat in jouw arbeidsovereenkomst dat G4S AS de cao PB toepast? Dan verandert er niets voor jou.

Viel jij voorheen onder de cao G4S AS? Dan verandert er wel iets voor jou. De punten waarop de cao G4S AS positief afwijkt van de cao PB, moet G4S AS blijven toepassen. Maar er zijn ook punten in de cao G4S AS die minder zijn dan de cao PB. Op die punten moet jouw werkgever jouw arbeidsvoorwaarden verbeteren tot minimaal het niveau van de cao PB. En dat moet G4S AS doen vanaf 1 oktober 2020. Dus met terugwerkende kracht.

De Unie en haar collegabonden hebben G4S AS hier meerdere malen op gewezen. Wij hebben jouw werkgever in het eerste kwartaal van 2022 ook precies laten weten welke arbeidsvoorwaarden zij zou moeten verbeteren. De juristen van De Unie, FNV en CNV hebben dat in het tweede kwartaal van dit jaar nog eens bevestigd. Tot nu toe heeft G4S AS hier geen gehoor aangegeven. Met de brief die jij vorige week van jouw werkgever hebt ontvangen, zet G4S AS ineens een stap.

De Unie heeft bezwaren tegen de brief over de nieuwe arbeidsvoorwaarden

Het is goed dat G4S AS erkent dat zij minimaal de cao PB moet toepassen en daarnaast de betere arbeidsvoorwaarden van de cao G4S AS voor diegenen die onder deze cao vielen. Toch hebben wij jouw werkgever laten weten bezwaar te hebben tegen de stappen die G4S AS nu wil zetten. De redenen zijn hiervoor in hoofdzaak:

  • De plusregeling bevat niet alle pluspunten die G4S AS zou moeten toepassen;
  • Een deel van de informatie die jouw werkgever aan jou heeft gecommuniceerd is onjuist (bijvoorbeeld de 5% verhoging van het uurloon als gevolg van het afschaffen van de huidige ADV-dagen);
  • G4S AS is gehouden de cao PB met pluspunten uit de cao G4S AS toe te passen vanaf 1 oktober 2020 en niet vanaf loonperiode 1 2023;
  • Het moment van communiceren zit erg kort op het moment dat G4S AS de wijzigingen wil doorvoeren. Dit lijdt tot zeer veel onrust op de werkvloer, hebben wij gemerkt. Vooral het wijzigen van de maandbetaling naar een vierweekse betaling doet de gemoederen hoog oplopen. Een deel van de medewerkers maakt zich – logisch – grote zorgen over hoe ze in zo’n korte inregeltijd hun eigen financiële huishouding anders moeten inrichten.De Unie heeft er geen bezwaar tegen als G4S AS de maandbetaling zou handhaven. Maar het gaat er ons om wat de medewerkers er zelf van vinden. Wij hebben jouw werkgever opgeroepen bij alle medewerkers na te vragen wat hun voorkeur is. Ook vinden wij het van belang dat G4S AS de OR hierover haar mening laat geven.

Wij hebben op 21 december 2022 bij G4S AS aangegeven geen toegevoegde waarde te zien in verder overleg over de nieuwe arbeidsvoorwaarden die jouw werkgever per loonperiode 1 2023 wil toepassen. Ons standpunt staat vast en heb je hiervoor kunnen lezen. G4S AS moet gewoon de juiste arbeidsvoorwaarden toepassen vanaf 1 oktober 2020.

Zodra G4S AS geneigd en genegen is hieraan te voldoen, zijn wij uiteraard bereid om in overleg te gaan over hoe G4S AS het beste uitvoering kan geven aan deze arbeidsvoorwaarden. Zo kunnen we ons voorstellen dat dit vooral geldt voor het uitvoering geven aan de terugwerkende kracht van het toepassen van de arbeidsvoorwaarden.

Addendum over Schipholakkoord 2.0

Behoor je tot de medewerkers die recht hebben op de Schipholtoeslag die in het Schipholakkoord 2.0 is afgesproken? Dan heb je ongeveer een kleine twee weken geleden een addendum op jouw arbeidsovereenkomst gehad. Met het verzoek dat te ondertekenen.

Het addendum en het ondertekenen daarvan is niet noodzakelijk. Het Schipholakkoord zelf is voldoende waarborg voor de afspraken die daarin staan. Ondertekening van het addendum brengt je overigens niet in de problemen. Maak dus vooral zelf dan afweging of je het prettig vindt het addendum wel of niet te ondertekenen. Of je dat nu wel of niet doet, het maakt arbeidsvoorwaardelijk niet uit.

En nu?

De Unie Security wacht even de reactie af van G4S AS op de bezwaren die wij hebben geuit. Als G4S AS niet van plan is om de juiste arbeidsvoorwaarden vanaf 1 oktober 2020 toe te passen, zullen wij de eerste formele stap zetten om G4S AS ertoe te bewegen dat wel te doen.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Hans Korver via hans.korver@uniesecurity.nl.