Op maandag 5 september 2016 heeft De Unie vanuit G4S Aviation Security het bericht ontvangen dat er een voornemen is tot een collectief ontslag van ca. 150 fte’s bij G4S Aviation Security B.V.

Dat het slecht ging met het bedrijf G4S AS was bekend bij De Unie, met name door de eerdere boventalligheid die begin dit jaar is geweest, maar dat het zo omvangrijk was is ook voor De Unie een verassing.

De Unie zal op korte termijn in gesprek gaan met de werkgever om allereerst te informeren hoe deze boventalligheid tot stand is gekomen.
Daarnaast is De Unie inmiddels al uitgenodigd om met de werkgever een Sociaal Plan te bespreken. De Unie maakt zich sterk voor haar leden en zal hen hier zo goed mogelijk in begeleiden. Zodra er meer bekend is over de voortgang en stand van zaken omtrent deze reorganisatie wordt dit door De Unie gedeeld.

De Unie snapt dat dit zeer onzekere tijden zijn voor een heleboel mensen. Daarom zet zij zich in voor zo veel mogelijk baanbehoud en werk naar werk begeleiding.

Voor vragen hierover kan er contact opgenomen worden met de belangenbehartiger van De Unie Security via Abhilash.Sewgobind@unie.nl.

Met vriendelijke groet,

Abhilash Sewgobind Belangenbehartiger