De cao van G4S AS verliep op 1 oktober 2020. Sinds juni 2020 zijn we in onderhandeling over een nieuwe cao. We hebben echter nog geen onderhandelingsresultaat. We hebben al veel punten behandeld, maar we zijn nu bij de lastige punten aanbeland.

 

Tijdens de onderhandelingen hebben we het natuurlijk ook gehad over de structurele loonsverhogingen. We hadden daar snel overeenstemming over. We zouden de cao Particuliere Beveiliging (PB) volgen. Vanwege de impact van de coronacrisis op G4S AS, heeft jouw werkgever echter de structurele loonsverhoging van 2,5% per 1 januari 2021 onlangs ter discussie gesteld.

 

Visie De Unie Security op de structurele loonsverhoging

G4S AS is van mening dat de structurele loonsverhoging onderdeel is van het integrale pakket dat op de onderhandelingstafel ligt en dus onderdeel is van de onderhandelingen. Ze wil daarom op dit moment nog niet overgaan tot een structurele loonsverhoging per 1 januari 2021. Wij hebben een andere mening over de structurele loonsverhoging.

 

De Unie Security en haar collegabonden hebben daarom op 12 januari 2021 een gezamenlijke brief richting jouw werkgever gestuurd. In de brief kun je verder lezen hoe wij tegen dit onderwerp aankijken.

 

Afhankelijk van de reactie van jouw werkgever, bekijken we of en welke vervolgstappen we zetten. Zodra daar iets wezenlijks over te melden is, informeer ik je daarover.

 

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@unie.nl en op 06-5252 2073.