Tillen

Er zijn nog steeds vragen over het tillen, daarom nogmaals de afspraak die met Schiphol is gemaakt. In samenspraak met Schiphol en de vakbonden is er door Schiphol klip en klaar verteld dat er geen tilmomenten zijn voor beveiligers. Wij horen van de werkvloer terug dat beveiligers wel degelijk koffers moeten tillen, bijvoorbeeld voor de re-screen. Schiphol is standvastig en zegt dat dit absoluut niet hoeft! De re-screen hoeft alleen over het gedeelte dat aangegeven wordt. Wij adviseren bij deze onze leden dan ook om geen koffers te tillen! Dit draagt niet bij aan de gezondheid en is niet verplicht.

Dit geldt uiteraard voor de agents bij Visitatie. Bij HBS dient er uiteraard wel getild te worden met hulpmiddelen.

Boventalligheid HBS

Wij begrijpen dat het proces rondom de boventalligheid HBS loopt. G4S AS heeft HBS-medewerkers gevraagd om over te stappen naar het flexteam. Als er genoeg mensen overstappen zal er geen ontslagronde plaatsvinden. Zoals De Unie van het begin altijd heeft gezegd, willen wij geen gedwongen ontslagen. Met deze stap kan dat voorkomen worden. Wil jij daar advies over? Neem dan contact met mij op via abhilash.sewgobind@unie.nl.

Roosters

De nieuwe roostersystematiek is nu al een tijd in werking. Wij horen bij De Unie zowel positieve als negatieve verhalen. Wij zijn formeel geen partij aan tafel als het gaat over de roostersystematiek, dit is een taak van de OR. Maar wij vinden het wel van belang dat wij de signalen die wij ontvangen kunnen delen met de werkgever. Daarom hebben de vakbonden na de vakanties een gesprek met G4S AS over het rooster en hoe dit nu verder gaat.

Bezoek

Op 31 augustus 2017 zal ik, jouw belangenbehartiger, een rondje Schiphol doen. Ik zal in de ochtend de werkvloer bij G4S AS bezoeken. Ik word dan begeleid door een van onze kaderleden, Eric Randag. Mocht je vragen hebben, zoek ons op!

Kaderleden G4S Aviation Security

Wij horen wel eens dat De Unie niet zichtbaar is. Echter, wij hebben kaderleden op de werkvloer bij zowel visitatie als HBS. Wij zijn er dus wel degelijk. Mocht je vragen- en/of opmerkingen hebben zoek hen dan op. Zij geven gegarandeerd de boodschap door aan mij. Hier vind je wie de kaderleden van De Unie Security zijn bij G4S AS.