Donderdag 15 september 2016 was het tweede overleg sociaal plan, na de bekendmaking van de boventalligheid, tussen De Unie, de andere bonden en G4S Aviation Security.

De Unie heeft de vorige keer tijdens het overleg over de 150 fte boventalligheid geconcludeerd dat er nog veel vragen onbeantwoord waren. De Unie was en is nog steeds van mening, dat er eerst duidelijkheid moet zijn over de bedrijfsvoering met name na 3615 en heeft daarom ook tijdens het tweede overleg daarover vragen gesteld.

Tweede overleg sociaal plan G4S AS

In dit tweede overleg heeft G4S AS een aantal zaken weergegeven om duidelijk te maken waar de boventalligheid volgens hen vandaan komt.

Ook na dit overleg waren voor De Unie niet alle vragen beantwoord en hebben wij weer nieuwe vragen gesteld met betrekking tot de verandering van decentrale Security naar centrale Security, tender en bedrijfsvoering in het algemeen.

Daarnaast zijn er sinds oktober 2015 gesprekken geweest met de werkgever over een nieuw roostersystematiek dat wellicht oplossingen zou bieden voor de situatie waarin G4S AS zich destijds bevond. Door heen en weer gesteggel van de werkgever is dit helaas blijven liggen. De bonden zijn van mening dat er een nieuw roostersystematiek besproken moet worden en aan de hand daarvan gekeken moet worden of er dan nog inderdaad zo een grote boventalligheid is.

De conclusie van gisteren is voor De Unie helder: het ontbreekt nog aan helderheid, er zijn nog vragen onbeantwoord. Een sociaal plan is nog niet ter sprake voordat wij eerst duidelijkheid hebben of er wel sprake is van zo een grote boventalligheid.

Het volgend overleg is op 27 september 2016.

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger