De Unie Security en andere vakbonden hebben op 5 februari 2018 wederom een onderhandelingsronde gehad bij G4S Aviation Security. Tijdens de onderhandelingen hebben partijen een aantal artikelen bij de kraag gevat en hierover gesproken.

De cao is opgedeeld in artikelen die tekstueel aangepast moeten worden, omdat deze niet meer relevant zijn of omdat de wet veranderd is. Artikelen die we als partijen, zowel vakbonden als werkgever, willen bespreken en wat meer tijd nodig hebben. En artikelen die niet meer van toepassing zijn en die uit de cao kunnen. Samen met de verschillende cao-delegatie leden aan tafel wordt er met name gekeken naar wat eventuele veranderingen van artikelen, niet alleen de inhoudelijke veranderingen, maar ook tekstuele veranderingen, betekenen in de praktijk.

Na uitgebreide discussies hebben partijen wat huiswerk meegenomen om een en ander uit te zoeken om begin maart 2018 weer verder te praten over de verschillende artikelen.

Goede hoop

De gesprekken verlopen in uiterst goede sfeer en als Unie Security hebben wij goede hoop dat wij samen met andere vakbonden en de werkgever tot een goede cao zullen komen.

Komende week zal ik de kaderleden van De Unie Security spreken over de vorderingen van de cao en een aantal artikelen waarvan ik graag wil weten hoe de werkvloer hier tegenaan kijkt. Immers is het straks aan de werkvloer, als er een resultaat ligt, om te stemmen hierover.

 

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger