G4S AS heeft bij de OR een adviesaanvraag ingediend voor een reorganisatie waarbij er 150 fte bezuinigd moet worden. De vakbonden zijn geïnformeerd en gaan vandaag (15 september 2016) in gesprek met de werkgever over een sociaal plan. Voor deze gesprekken zijn de vakbonden echter nog kritisch in overleg met de werkgever om te achterhalen of de 150 fte wel echt bezuinigd moet worden.

De Unie kan zich voorstellen dat er veel vragen zijn en willen deze ook zo goed mogelijk beantwoorden. Zij heeft ook niet op alle vragen antwoorden, maar hoopt vandaag in het gesprek met de werkgever wel weer meer antwoorden te krijgen.

Informatie bijeenkomst G4S AS

De Unie nodigt haar leden bij G4S AS daarom uit om op woensdag 21 september 2016 naar één van de informatiebijeenkomsten te komen. Hier krijgen de leden de gelegenheid om in gesprek te gaan met belangenbehartiger en de kaderleden over de reeds aangekondigde boventalligheid.

Woensdag 21 september 2016

15:30-16:30 uur

16:30-17:30 uur

19:00-20:00 uur

20:00-21:00 uur

21:00-22:00 uur

Locatie
Oude verkeerstoren Schiphol Oost, Stationsplein ZW 602 Schiphol Oost.

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger