Onze leden hebben tot en met 22 februari 2021 hun stem uit kunnen brengen op het onderhandelingsresultaat dat we hebben bereikt over een nieuwe cao G4S Aviation Security. In dit nieuwsbericht kun je de uitslag van de stemming lezen.

Uitslag stemming

Een overgrote meerderheid van onze leden heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Ook bij CNV en FNV was er een ruime meerderheid.

Hoe verder?

De volgende stap is dat we de tekst van de cao met alle partijen nog een keer goed gaan doorlopen. Daar waar gewenst brengen we puur tekstuele wijzigingen aan. Nadat dit is gebeurd, kunnen we tot ondertekening van de nieuwe cao-tekst overgaan.

Het akkoord dat we hebben bereikt betekent in ieder geval dat je per loonperiode 1 er 2,5% op vooruit gaat. Omdat het al 1 januari 2021 is geweest, zal jouw werkgever dat met terugwerkende kracht gaan verrekenen met jouw salaris. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 oktober 2020 t/m 30 september 2023.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@uniesecurity.nl en op 06 – 52 52 20 73.