Graag geven we weer een update over de laatste onderhandelingsronde over jouw cao G4S AS. Deze vond gisteren 20 juni 2018 plaats. We hebben wederom alle voorstellen doorgenomen. Daar bleef het feitelijk bij. Om deze impasse te doorbreken heeft jouw Unie-cao-delegatie aan de werkgever gevraagd wat de loonruimte is die hoort bij een 3-jarige cao.

Eerst duidelijkheid over loonbod

De Unie is van mening dat we pas over alle inhoudelijke zaken kunnen praten als helder is welke loonruimte er beschikbaar is. Wat wel duidelijk werd, is dat een aantal Unie-voorstellen overgenomen zijn door jouw werkgever. Dat stemt ons positief. Jouw werkgever moest terug naar de rekentafel om antwoord te kunnen geven over de loonruimte. Dat willen ze zorgvuldig doen. Uiterlijk komende maandag (25 juni 2018) komen ze met hun loonbod. De Unie wacht dit geduldig af en zal daarna bekijken wat onze reactie moet zijn. De tijd begint wel te dringen.

Cao brengen naar het nu en de toekomst

Een belangrijk aspect in de hele onderhandelingen is dat de cao sinds 2012 niet meer inhoudelijk is bijgehouden en aangepast. Zo zijn er de afgelopen jaren een aantal functies bijgekomen, zoals (senior) teamleider, coördinator operations, verdwenen of nooit beschreven, zoals (decentrale) planner. Daarom wil De Unie dat er allereerst een nieuw functiegebouw komt, waarin alle huidige functies (opnieuw) beschreven worden. Daarna moeten alle functies (opnieuw) gewaardeerd worden om te bepalen welk salaris erbij hoort.

Inconveniënten

Vervolgens moeten we met elkaar bekijken welke inconveniënten (zoals nacht, weekend, verschuiving, et cetera) er zijn in jouw werk en hoe we die qua zwaarte moeten waarderen. Uit de gesprekken die ik met de kaderleden heb gevoerd, blijkt dat jij en je collega’s veel waarde hechten aan een tijdig en voorspelbaar rooster. Een verschuiving moet daarom wat ons betreft ook als inconveniënt beschouwd worden.

Duurzame doorwerken

Verder wil De Unie meer werk maken van duurzame doorwerken. Ook G4S AS is ervan overtuigd dat er in de nieuwe cao ruim aandacht moet zijn voor duurzaam doorwerken. Mantelzorg is hier ook onderdeel van. Uitgangspunt voor De Unie is dat er in ieder geval voldoende aandacht is voor het gezond bereiken van je pensioen. Daarbij hoort dat je oog hebt voor gerechtvaardigde ontziemaatregelen voor oudere medewerkers.

Werkgroepen

Het vernieuwen van de cao kan niet op een achternamiddag in juni gebeuren. Daar moeten we over nadenken om tot een goed gebalanceerde cao te komen. Een cao die klaar is voor de komende jaren. Maar ook een cao die jou uiteindelijk meer oplevert op alle gebieden: balans werk-privé, loon, voorspelbaarheid van het rooster en duurzaam doorwerken. Daarom stelt De Unie voor om dat via werkgroepen te doen. Een werkgroep waarin experts zitten, maar waar ook jouw stem gehoord wordt.

Conclusie   

De vernieuwing van de cao is broodnodig maar kan pas plaatsvinden als er overeenstemming is over een adequate loonsverhoging over de looptijd van de cao. Dat moeten we even afwachten. Zodra we dat weten bericht ik je verder over hoe we verder gaan met de cao-onderhandelingen. Belangrijk is wel dat welke aanpassingen we ook gaan doen aan de cao, alle partijen van mening zijn dat er voor individuele medewerkers geen grote plussen of minnen kunnen ontstaan. Als dat dreigt te gebeuren dan zullen we daar passende maatregelen over afspreken.