Woensdag 8 juni 2016 was er weer vakbondsoverleg met G4S Aviation Security. Hierin zijn de volgende onderwerpen besproken.

Login systeem

De Unie Security heeft, naar aanleiding van een bezoek aan HBS en de geluiden van visitatie bij G4S AS, het LOGIN systeem ter sprake gebracht. Daarbij hebben wij erop gewezen dat een sanctiebeleid niet is afgestemd met de OR.

Wij zijn dan ook verheugd dat onze gesprekken hebben geholpen en dat er door G4S AS besloten is niet meer te sanctioneren en de sancties die er waren in te trekken. Wij zijn blij dat een bezoek aan de werkvloer heeft bijgedragen aan deze oplossing.

Kleding protocol

Er is heel wat onduidelijkheid over het kledingprotocol, niet alleen bij G4S AS, maar ook bij andere bedrijven op Schiphol.

Na de afspraak van de CNV en De Unie Security voor wat betreft het statijden onderzoek heeft de FNV vorig week in een gesprek met Schiphol en bedrijven dezelfde afspraken ondertekend. In het gesprek met Schiphol en FNV is er aangegeven dat er een eenduidig kledingprotocol moet komen. Echter is men vergeten dat er bij de verschillende bedrijven het kledingprotocol via de onderneming raad (OR) moet worden geregeld, omdat het hier een instemming betreft.

Bij G4S AS geldt; tot 20 juni moet men voldoen aan het huidige reglement tot de OR een andere mening is toegedaan. Deze afspraak is gemaakt in overleg met de OR en HR G4S AS.

Goede vrijdag

In de cao staan de afspraken rondom de nationale feestdagen. Verschillende werkgevers nemen echter een ander standpunt in als het gaat om Goede Vrijdag, zo ook G4S AS. Inmiddels weten wij dat dit vraagstuk, omdat het hier een collectief cao vraagstuk betreft, op tafel ligt bij het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB). Zij zullen een uitspraak moeten doen over Goede Vrijdag. Hierover volgt er nog informatie, nadat het SFPB bij elkaar is geweest.

Publicatie roosters

Van onze kaderleden begrepen wij dat de roosters steeds later gepubliceerd worden. Dit is in strijd met de cao. Het gaat hier dan ook niet om een klein aantal personen. Wij hebben dit aangegeven bij G4S AS en zij gaan onderzoeken waarom dit zo is en er voor zorgen dat dit niet meer gebeurd. Mocht je er nu toch nog mee te maken hebben, laat dit dan weten aan één van onze kaderleden of mail naar info@uniesecurity.nl.

Flexpoule

Van kaderleden begrijpen wij dat de flexpoulers niet meer opgeleid worden voor de currency voorwaarden. Hierdoor voldoen ze niet meer aan de currency eisen en krijgen zij dus alleen maar HBS diensten aangeboden. De Unie Security heeft aangegeven dat dit niet de bedoeling kan zijn. De flexpoule is er namelijk voor zowel visitatie als HBS diensten. Er zou dus aan de currency voldaan moeten worden en de werkgever moet hiertoe opleiden.

G4S AS heeft medegedeeld zich niet te herkennen in dit bericht, maar gaat dit onderzoeken en komt hierop terug.

Mocht je als flexpouler het bovengenoemde in de praktijk ondervinden dan horen wij dat graag. Mail ons jouw verhaal naar info@uniesecurity.nl.

HBS

Van de supervisors bij HBS werd altijd bereikbaarheid verwacht. Dit betekende dat zij voorheen al geen pauze kregen. Nu zullen zij ingezet worden als coördinatoren en zullen zij dus meedraaien in de sterkte. Echter, het verhaal is dat er dan nog steeds geen mogelijkheid is tot pauze. De Unie Security vindt dit vreemd. Hoe kan het dat als men nu mee gaat draaien in de sterkte er geen mogelijkheid is tot pauze? Wij hebben dit aangekaart bij G4S AS en G4S AS is hier ook verbaasd over. De directie gaat dit uitzoeken en komt ook hier op terug. Wij zullen verdere mededelingen doen zodra er meer bekend is.