Verslag van de BLG vergadering G4S AS van 29-11-2016

De boventalligheid is natuurlijk een hot-item op dit moment. Deze is een aantal maanden geleden vastgesteld op 150 FTE. De Unie heeft aangegeven dat zij dit aangepast willen zien, want een nieuw roostersystematiek zou iets moeten opleveren, maar ook de verandering van de pauzetijd waarbij looptijd exclusief is. Woensdag 30-11-2016 hebben bonden overleg met de werkgever over het onderwerp.
De cluster-coördinatoren bij de HBS kunnen gewoon het contract tekenen, hiervoor is door de vakbond De Unie akkoord gegeven. Er moet wel gelet worden op twee punten die wel in het contract moeten staan.
– De PT is volledig pensioen dragend, inclusief de toekomstige verhogingen als gevolg van de cao loonrondes.
– De PT telt volledig mee bij de ORT, de vakantietoeslag en eventuele andere uitkeringen die nu of in de toekomst van toepassing zijn.
Het zomerverlofjaarplan levert weer veel problemen op dit jaar. Onduidelijk, niet transparant en geen beantwoording van vragen. De Unie heeft de werkgever gevraagd om dit te verbeteren.
Als er leden zijn die meerdere verlof punten dan één hebben kunnen die zich melden bij de planning en als zij niet voldoende genoeg antwoord geven, meld je dan bij één van de  belangenbehartigers van De Unie.
Als er  een situaties op de SSL Lane ontstaat waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden is het de bedoeling dat er juist gehandeld moet worden. En als dat in de lijn niet correct opgepakt wordt, dan is het de bedoeling dat je dit rapporteert en ook eventueel naar de OR mailt, zodat de OR dit intern oppakken.
Op Insight kan je je mening geven over het kleding protocol. De stelling zal gaan over de hoogte van de  temperatuur op de VF’s en TF’s. De uitkomst zal besproken worden met de werkgever.
De blauwe kaart is in opspraak gekomen, omdat er onduidelijkheid over deze kaart is ontstaan. De Unie gaat samen met werkgever de spelregels van de blauwe kaart opnieuw bespreken en bekend maken bij de werknemers.